Φιλοξενούμενοι ἤ συνιδιοκτῆτες τῶν χωρῶν μας οἱ μουσουλμάνοι;

Πόσες φορές πρέπει νά τό ποῦμε;
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶναι οὔτε περαστικοί. Οὔτε φιλοξενούμενοι. Εἶναι στὸ σπίτι τους, στὴν χώρα τους, στὸν τίπο τους. Οἱ Ἀγγλία, ἡ Γερμανία, ἡ Γαλλία, τοὺς ἔδωσαν τὸ δικαίωμα νὰ λέγονται Ἄγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι. Καὶ τώρα ὅλοι αὐτοὶ θέλουν νὰ κάνουν τὸ σπίτι τους ὅπως τοὺς ἀρέσει.
Σπίτι τους εἶναι στὸ κάτω κάτω καὶ ἔχουν κάθε δικαίωμα.
Ἐμεῖς τοὺς τὸ δόσαμε αὐτὸ τὸ δικαίωμα ἄλλωστε, δὲν τὸ ἔκλεψαν.

Ἂς ἀφήσουμε λοιπὸν τὶς ἠλιθιότητες περὶ ἀφομοιώσεων καὶ ὁμαλῆς συμβιώσεως τῶν πολιτισμῶν καὶ ἂς ἀντιληφθοῦμε ὅτι εἶναι πλέον ἀποκλειστικὰ θέμα ἀριθμητικῶν συσχετισμῶν. Εἶναι συνιδιοκτῆτες τῶν χωρῶν καὶ ὄχι φιλοξενούμενοι καὶ ὅταν τελικὰ γίνουν πολλοὶ θὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ τοὺς γουστάρει στὴν γῆ τους. Ἂν φέρουμε λοιπὸν κι ἄλλους, γιὰ νὰ γίνουν σύντομα ἀρκετοί, ὅσοι χρειάζονται γιὰ νὰ κάνουν τὴν δουλειά τους πιὸ εὔκολα θὰ ἐπιταχύνουμε τὴν διαδικασία. Εἶναι τόσο ἁπλό. Ἂς τοὺς δωρίσουμε τὴν γῆ μας, ἀφοῦ ἐμᾶς μᾶς περισσεύει.

(Οἱ πάσης φύσεως ἀνόητοι -μαζὺ μὲ τὶς ἀνέμπνευστες ὀρθοπολιτικὲς κυβερνήσεις, ποὺ λόγῳ ἐλλείψεως πολιτικῆς βουλήσεως ἀναμασοῦν κοινοτοπίες, βοηθοῦν πάρα πολὺ στὸ αὐγάτισμα τῶν μουσουλμανικῶν κονοτήτων. Μὲ κάθε νέο ἐπεισόδιο ἡ στήριξή τους στὴν νέα μετανάστευση γίνεται ἀκόμη μεγαλυτέρα, ἐπειδὴ σημασία γι΄αὐτοὺς ἔχει νὰ ἀποδείξουν τὴν ἐμμονή τους ὅτι «δεν εἶναι ὅλοι ἴδιοι» καὶ ὅτι «δὲν φταίει τὸ ἰσλάμ». Ἡ ἀνάγκη νὰ πείσουν τοὺς ἑαυτούς τοὺς ὅτι εἶναι ἀνθρωπιστὲς καὶ ἀνώτεροι εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ κάθε τὶ ἄλλο).

Θέμης Καζαντζίδης

εἰκὼν

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply