Ἀηδιάζω μὲ αὐτὴν τὴν φράση: «Πότε θά ἀνοίξη ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου;»

Ἔχω ἀρχίση νὰ ἐκνευρίζομαι…
«Πότε θὰ ἀνοίξη ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου» καὶ «Πότε θὰ ἀνοίξη ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου»…!!!
Ἥμαρτον πιά..

Ἔγραψα ὁλόκληρο ἄρθρο ἀκριβῶς γιὰ τὸν φάκελλο τῆς Κύπρου, στὴν ἐφημερίδα «Ἡ Μάχη» πρὸ δύο ἑβδομάδων καὶ ὅπου κι ἐὰν τὸ ἐκοινοποίησα ἔλαβα τὶς καλλίτερες κριτικές».
Ἀλλά, κάποιοι, ἐξακολουθοῦν…: «Πότε θὰ ἀνοίξη ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου;»

Ποιός φάκελλος τῆς Κύπρου;;;
Μέ ποιούς πρωταγωνιστές ζωντανούς;
Μέ ποιούς πού θά μποροῦν τεκμηριωμένα νά ἀπαντήσουν στά μεγάλα ἐρωτηματικά;

Ἔχουμε καὶ λέμε  
Ἀνδρουτσόπουλος: ἀπεβίωσε
Γκιζίκης: ἀπεβίωσε
Ἰωαννίδης: ἀπεβίωσε
Joseph Sisco: ἀπεβίωσε
Henry Tasca: ἀπεβίωσε
Joseph Luns: ἀπεβίωσε
Μπονάνος: ἀπεβίωσε
Ἀραπάκης: ἀπεβίωσε
Παπανικολάου: ἀπεβίωσε
Γαλατσὰνος: ἀπεβίωσε
Γεωργίτσης: ἀπεβίωσε
Καραγιάννης: ἀπεβίωσε
Μακάριος Γ΄: ἀπεβίωσε
Σαμψών: ἀπεβίωσε
Κληρίδης: ἀπεβίωσε
Καραμανλῆς: ἀπεβίωσε
Ἀβέρωφ: ἀπεβίωσε
Μαῦρος: ἀπεβίωσε
Μπίτσιος: ἀπεβίωσε
Παπαποστόλου: ἀπεβίωσε
Χανδρινός: ἀπεβίωσε
Γαβριήλ: ἐπεβίωσε
Ποῦλλος: ἀπεβίωσε
Gust Avrakotos: ἀπεβίωσε
Παπαγεωργίου Σπ.: ἀπεβίωσε
Μπίκος: ἀπεβίωσε
Παναγιωτᾶκος: ἀπεβίωσε
Λαγᾶκος: ἀπεβίωσε

….δηλαδή ποιοί περιμένετε (ἀκόμη κι ἐὰν ἤθελαν νὰ ἀνοίξῃ ὁ Φάκελλος) νά καταθέσουν καί μόνοι ἀλλά καί κατ’ ἀντιπαράσταση μέ ἄλλους;

Καί, ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, ὅσο ὑπάρχουν ζωντανοὶ πολιτικοί, ποὺ ἐπρόδωσαν ἢ ποὺ ξέρουν τὸ ποιοὶ ἐπρόδωσα καὶ τοὺς ἔταξαν ἀσυλία, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσουν τὸ στόμα τους κλειστό…
…τί φάκελλος θέλετε νά ἀνοίξῃ;;;

Καί τί θέλετε νά μάθετε πού δέν ἔχει ἤδη βγῆ στήν φόρα;
Ἔρευνες καί μελέτες ἔχουν καταδείξη τὸ τί ἔγινε τότε…
Δὲν ὑπάρχουν πιὰ «μωρὲς παρθένες»…
Ὅλοι ξέρουμε , μὲ πληρότητα 75%, πῶς καὶ γιατί!!!

Ἥμαρτον πιά… 

Κωνσταντῖνος Ἀλεξ. Δημητριάδης (5/6/17)

(Visited 200 times, 1 visits today)
Leave a Reply