Ὥρα (δικαιωματικῆς;) ἀνάπαυλας…

Μετὰ ἀπὸ τὰ δύο κουραστικὰ Σαββατοκύριακα καὶ ἐφ΄ ὅσον χρειάσθηκε νὰ ἐκστομίσῃ πλῆθος ψευδολογικῶν, πρὸς τὸ κομματικό του ἀκροατήριο καὶ τὸ εὑρύτερο κοινὸ τῶν χειμαζομενον Ἑλλήνων, πῆγε γιὰ βόλτα καὶ γιὰ τὰ ψώνια του στὸ Λονδῖνο… Συνέχεια

Ἰσλαμικὴ θρησκευτικότης καὶ δική μας …προσαρμοστικότης!!!

Πρὸ ἡμερῶν, στὸ μεῖζον κέντρο τοῦ Μοναχοῦ, ἔγινα δέκτης τῶν πρώτων μου ἐπιπλήξεων ἀπὸ ἀπόσπασμα τῆς «ἀστυνομίας τῆς σαρίας», ἐπειδὴ κρατοῦσα ἐμφανῶς φωτογραφικὴ μηχανή, σὲ μέρος ὅπου ὑπῆρχαν μουσουλμάνες μὲ φερετζέ. Ὁ 17χρονος ποὺ ἀνέλαβε τὴν τήρηση τοῦ νόμου ἐδήλωσε Γερμανὸς (καλά, εἶπε ὅτι ὁ πατέρας του εἶναι Ἄραβας ἀλλὰ αὐτὸς γεννήθηκε ἐδῶ καὶ εἶναι Γερμανός). Τοῦ εἶπα εὐγενικὰ ὅτι ὁ νόμος δὲν ἀπαγορεύει τὴν χρήση φωτογραφικῆς μηχανῆς στὸν δημόσιο χῶρο (καὶ ὅτι στὸ κάτω κάτω ὅλοι, μὰ ὅλοι, ἔχουν συνέχεια ἀπὸ μία μαζύ τους, στὸ κινητό τους τηλέφωνο, ἑπομένως κακῶς ξεχώρισε τὴν δική μου μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ εἶναι λίγο μεγαλυτέρα). Συνέχεια

Γελοιοποίησις τῆς γερμανικῆς «μεταναστευτικῆς πολιτικῆς»!!!

Ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα τῆς «μεταναστευτικὴς πολιτικῆς» τῆς καγκελαρίου μας.

Κατὰ δήλωσή του 15άχρονος (γενειοφόρος) Ἀφγανὸς τρέχει στὰ δικαστήρια τὸ γερμανικὸ κράτος, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐτόλμησε νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν προσωπική του διαβεβαίωση, τὸ 2016 ὅταν μπῆκε παράνομα στὴν χώρα, ὅτι εἶναι «ἀσυνόδευτος ἀνήλικος» καὶ χρῄζει (δικαιοῦται μᾶλλον) εἰδικῆς προστασίας. Ἡ διοίκησις τότε εἶχε ἀποφανθῆ ὅτι εἶναι ἐπάνω ἀπὸ 18. Ἡ δικαιοσύνη εὑρίσκεται σὲ ἀμηχανία, μιὰ καὶ μὲ μία ἀρνητική της ἀπόφαση μπορεῖ νὰ θίξῃ τὰ ἱερὰ δικαιώματα τοῦ «παιδιοῦ». Ἔτσι προσωρινὰ (μόνιμα σὰν νὰ λέμε) τὸ «παιδί» μετεφέρθη σὲ προστατευόμενο περιβάλλον ἀνηλίκων διὰ πᾶν ἐνδεχόμενον καὶ μέχρι νὰ ἀποφασισθῇ πὼς τὸ «κράτος δικαίου μας» θὰ ἀποδεικνύη μὲ ἀκρίβειά τις ἠλικίες χωρὶς νὰ προσβάλῃ τὸ δικαίωμα στὴν ἀξιοπρέπεια τῶν ἐνδιαφερομένων. Συνέχεια

Θέλουμε νά σώσουμε τόν Σαρκοζύ;

Ἔχω μίαν φοβερὴ ἰδέα. Δὲν ξέρω ἐὰν πιάσῃ, ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἀξίζει τὸν κόπο νὰ δοκιμασθῇ!

Θὰ δώσουμε στὸν Σαρκοζὺ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα γιὰ σπουδαῖο λόγο δημοσίου συμφέροντος, ὅπως δίνουμε στοὺς ἀθλητὲς γιὰ παράδειγμα. Μετὰ αὐτὸς θὰ ἐπικαλεσθῆ τὴν κατὰ τὴν συνταγματικὴ τάξη ἐπελθοῦσα παραγραφὴ τῶν ἀδικημάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα ἀδίκως (καὶ γιὰ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους, βεβαίως) κατηγορεῖται. Ἐὰν ποῦν κάτι οἱ ξενέρωτοι οἱ Γάλλοι θὰ πάρη δικηγόρο τὸν Εὐάγγελο καὶ θὰ κάνη ἀμέσως προσφυγὴ στὸ ΣτΕ. Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε ἄδικα…

Ἐὰν ζητήσω ἑγὼ συνάντηση μὲ ἔναν ὑπουργό, γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσω τὰ προβλήματα τῆς ἐξωστρεφοῦς παραγωγῆς τῆς χώρας, δὲν πρόκειται νὰ τὴν πάρω. Εἴτε μὲ ΣΥΡΙΖΑῖο ὑπουργὸ εἴτε μὲ ΝΔκράτη. Ἔχουν σοβαρὲς δουλειὲς καὶ δὲν ἔχουν χρόνο. Τὸ ξέρω ἀπὸ τὴν μακρά μου πιὰ ἐμπειρία. Συνέχεια

Φαινόμενον Κουβέλη καὶ οἱ ἀλήθειες ποὺ κρύβονται πίσω του

Ὑπάρχουν δύο τρόποι νὰ διδαχθῇ κάποιος ἀπὸ τὸ φαινόμενο Κουβέλη.

Ὁ πρῶτος, συντριπτικὰ πιὸ διαδεδομένος στὰ τάιμ-λάιν μας, πλὴν ἀπολύτως λανθασμένος καὶ παραπλανητικός, εἶναι νὰ τὸν κρίνῃ ὡς πολιτικὸ μὲ τὰ συνήθη στερεότυπα, νὰτὸν μετρήσῃ ὡς δεῖγμα ἀναφορὰς πολιτικῆς (ἀ)συνεπείας καὶ φθηνοὺ τσαρλατανισμοῦ, νὰ τὸν περιγελάσῃ καὶ νὰ τὸν εἰρωνευθῇ. Συνέχεια