Χάνουμε …«πολιτιστικὰ μνημεία»!!!

Ἡ κατάῤῤευσις τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως προεκάλεσε μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πολιτισμικὲς καταστροφὲς στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. (Ἂς μὴν μιλήσουμε καλλίτερα γιὰ τὶς πολιτικὲς συνέπειες καὶ μελαγχολήσουμε κυριακάτικα). Συνέχεια

Βασιλεύουν τὰ βασίλεια ἀλλὰ σβήνουν ἀπὸ τοὺς χάρτες

Τὸ γήρασμα τοῦ σώματος καὶ τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγὴ ἀπὸ φρικτὸ μαχαίρι…
δὲν ἔχω ἐγκαρτέρηση καμμιά…
Σὲ σὲ προστρέχω τέχνη τῆς ποιήσεως …

Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου, ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ, 595 μ.Χ. (τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ}.

Τὸ ἀναφέρει καὶ σὲ ἄλλο ποιῆμα του τὸ μέρος ὁ Ποιητής, στὸ «Τέμεθος, Ἀντιοχεύς, 400 μ.Χ.», ὅπου μιλᾷ γιὰ τὸν περικαλλῆ νέο ἐκ Σαμοσάτων, ὅπου Σαμόσατα ἡ πρωτεύουσα τοῦ βραχυβίου αὐτοῦ Βασιλείου τῆς Κομμαγηνῆς, τῆς Ἑλληνιστικῆς Περιόδου. Συνέχεια

Θὰ κοιμηθοῦμε ἥσυχα κι ἀπόψε

Γύρω στὶς 21:30 μία ὁμάδα τεσσάρων Γερμανῶν ἀστυνομικῶν μπῆκαν στὸ ὑπηρεσιακό τους ὄχημα καὶ ἀνεχώρησαν μὲ κατεύθυνση τὰ σύνορα. Λίγα λεπτὰ πρὶν γύρισαν οἱ Μαλτέζοι συνάδελφοί τους, αὐτοὶ μὲ τὴν παράξενη γλώσσα. Προφανῶς ἔγινε ἀλλαγὴ φρουρᾶς. Συνέχεια

Ὥρα (δικαιωματικῆς;) ἀνάπαυλας…

Μετὰ ἀπὸ τὰ δύο κουραστικὰ Σαββατοκύριακα καὶ ἐφ΄ ὅσον χρειάσθηκε νὰ ἐκστομίσῃ πλῆθος ψευδολογικῶν, πρὸς τὸ κομματικό του ἀκροατήριο καὶ τὸ εὑρύτερο κοινὸ τῶν χειμαζομενον Ἑλλήνων, πῆγε γιὰ βόλτα καὶ γιὰ τὰ ψώνια του στὸ Λονδῖνο… Συνέχεια

Γερμανική ἀλληλεγγύη;

Ἄκουγα πρὶν λίγες ἡμέρες στὸ γερμανικὸ ῥαδιόφωνο τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἑνώσεως Βιομηχάνων. Θέμα; Πόσοι κατηρτισμένοι, ἀνωτέρας μορφώσεως, λείπουν ἀπὸ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία καὶ σὲ ποίους τομεῖς.

Ἡ ἀνακοίνωσις ἔλεγε ὅτι ἡ Ἕνωσις προσδοκᾷ ὅτι τὰ κενὰ θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ προσέλευση νέων ἐργαζομένων ἀπὸ τὶς γειτονικὲς χῶρες τῆς Ἑνώσεως. Καί, ὡς κερασάκι, ὅτι τὸ πρόβλημα θὰ ἀντιμετωπισθῆ καὶ ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ τῶν προσφύγων στὴν ἀγορὰ ἐργασίας. Συνέχεια

Θά μιλᾶμε σοβαρά γιά τόν Πάκη ἤ θά …δουλευόμεθα;

Καὶ σταματῆστε παρακαλῶ νὰ μιλᾶτε, ὅσοι μιλᾶτε, γιὰ ἐνεργὸ ῥόλο τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας, ἀκόμη καὶ μὲ παραίτησή του καὶ ἄλλες τέτοιες μποῦρδες. Δὲν ξέρετε μὲ τὶ ἔχετε νὰ κάνετε. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἱκανὸς νὰ πάῃ ἀκόμη καὶ στὸ pride ὡς …Τσέησον Ἀντιγόνη, μὲ φτερὰ καὶ πούπουλα, μὲ ἀντάλλαγμα νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐπανεκλογή του, ὑπὸ ὁποιονδήποτε ἀφέντη πρωθυπουργό.

Συνέχεια