Χρυσαυγίτικος …ἀποδιοπομπαῖος τράγος;

Οἱ Χρυσαυγίτες ποὺ κάνουν τὸ ἕνα, οἱ Χρυσαυγίτες ποὺ κάνουν τὸ ἄλλο, οἱ Χρυσαυγίτες ποὺ κάνουν τὸ παρ’ ἄλλο.

Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἁπλοϊκὴ ἐξήγησις γιὰ τὴν ἑρμηνεία ὅσων γίνονται καὶ δὲν μᾶς ἀρέσουν στὸν δημόσιο χῶρο. Καὶ ὄσο πιὸ ἁπλοϊκὴ εἶναι μία ἑρμηνεία, τόσο πιὸ ἐπικίνδυνη. Συνέχεια

Χωρὶς «Καρανίκες» εἴμαστε …τίποτα!!!

Παρὰ πολὺς κόσμος μπερδεύει συστηματικὰ τὸν Καρανίκα μὲ τοὺς Καρανίκες. Ὅταν λέμε καὶ γράφουμε «Καρανίκας» ἐννοοῦμε σχεδὸν πάντα Καρανίκες. Καὶ αὐτὸ ἀρκετοὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν.

Διότι ὁ Καρανίκας ἔχει πάψη ἀπὸ καιρὸ νὰ εἶναι πρόσωπο ὑπαρκτό, μὲ σάρκα καὶ ὀστᾶ καὶ ἀποτελεῖ ἰδέα, σύμβολο καὶ ὀνομασία μιᾶς ὁλοκλήρου εὐγενοῦς τάξεως ἀνθρώπων ποὺ παράγονται ἀπὸ τὰ κόμματά μας, κάθε ἀποχρώσεως. Συνέχεια

Θέλουμε νά σώσουμε τόν Σαρκοζύ;

Ἔχω μίαν φοβερὴ ἰδέα. Δὲν ξέρω ἐὰν πιάσῃ, ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἀξίζει τὸν κόπο νὰ δοκιμασθῇ!

Θὰ δώσουμε στὸν Σαρκοζὺ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα γιὰ σπουδαῖο λόγο δημοσίου συμφέροντος, ὅπως δίνουμε στοὺς ἀθλητὲς γιὰ παράδειγμα. Μετὰ αὐτὸς θὰ ἐπικαλεσθῆ τὴν κατὰ τὴν συνταγματικὴ τάξη ἐπελθοῦσα παραγραφὴ τῶν ἀδικημάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα ἀδίκως (καὶ γιὰ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους, βεβαίως) κατηγορεῖται. Ἐὰν ποῦν κάτι οἱ ξενέρωτοι οἱ Γάλλοι θὰ πάρη δικηγόρο τὸν Εὐάγγελο καὶ θὰ κάνη ἀμέσως προσφυγὴ στὸ ΣτΕ. Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε ἄδικα…

Ἐὰν ζητήσω ἑγὼ συνάντηση μὲ ἔναν ὑπουργό, γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσω τὰ προβλήματα τῆς ἐξωστρεφοῦς παραγωγῆς τῆς χώρας, δὲν πρόκειται νὰ τὴν πάρω. Εἴτε μὲ ΣΥΡΙΖΑῖο ὑπουργὸ εἴτε μὲ ΝΔκράτη. Ἔχουν σοβαρὲς δουλειὲς καὶ δὲν ἔχουν χρόνο. Τὸ ξέρω ἀπὸ τὴν μακρά μου πιὰ ἐμπειρία. Συνέχεια

Φαινόμενον Κουβέλη καὶ οἱ ἀλήθειες ποὺ κρύβονται πίσω του

Ὑπάρχουν δύο τρόποι νὰ διδαχθῇ κάποιος ἀπὸ τὸ φαινόμενο Κουβέλη.

Ὁ πρῶτος, συντριπτικὰ πιὸ διαδεδομένος στὰ τάιμ-λάιν μας, πλὴν ἀπολύτως λανθασμένος καὶ παραπλανητικός, εἶναι νὰ τὸν κρίνῃ ὡς πολιτικὸ μὲ τὰ συνήθη στερεότυπα, νὰτὸν μετρήσῃ ὡς δεῖγμα ἀναφορὰς πολιτικῆς (ἀ)συνεπείας καὶ φθηνοὺ τσαρλατανισμοῦ, νὰ τὸν περιγελάσῃ καὶ νὰ τὸν εἰρωνευθῇ. Συνέχεια

Γερμανῶν συγκοινωνιακὴ διαχείρησις

Ἄν μοῦ ἔλεγε κάποιος ὅτι στὸ Μόναχο κυκλοφορεῖ ἀκόμη αὐτὴ ἡ σακαράκα τοῦ ἑξῆντα, δὲν θὰ τὸν πίστευα.

Συνέχεια