Ὥρα (δικαιωματικῆς;) ἀνάπαυλας…

Μετὰ ἀπὸ τὰ δύο κουραστικὰ Σαββατοκύριακα καὶ ἐφ΄ ὅσον χρειάσθηκε νὰ ἐκστομίσῃ πλῆθος ψευδολογικῶν, πρὸς τὸ κομματικό του ἀκροατήριο καὶ τὸ εὑρύτερο κοινὸ τῶν χειμαζομενον Ἑλλήνων, πῆγε γιὰ βόλτα καὶ γιὰ τὰ ψώνια του στὸ Λονδῖνο…

Δρακᾶτος Ὄθων

Πούλησε τὴν Μακεδονία.
Πούλησε τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες, καταδικάζοντάς τους στὴν λιτότητα, ἔως τὸ 2060.

Ἔβαλε καὶ γραββάτα (ἐλάχιστοι κατάλαβαν τὸ τὶ πανηγύρισε).
Τὶ κούρασις ἦταν αὐτή;

Ἕνα τριήμερο τοῦ κουρασμένου Ἀλέξη στὸ Λονδῖνο μὲ τὴν Περιστέρα καὶ τὰ παιδιὰ θὰ ἦταν ὅ,τι πρέπῃ γιὰ χαλάρωση.
Τὸ εὐκολάκι,
Τὸ πρωθυπουργικὸ ἀεροπλάνο ἔχει πάντα ἀναμμένες τὶς μηχανὲς γιὰ τὸν Ἀλέξη. Γιὰ τσιγάρα νὰ …πάῃ.

Τὸ σακίδιο τὸ δανείσθηκε ἀπὸ τὸν …Εὐκλείδη.
Τὴν γραββάτα τὴν ἄφησε στὴν Ἀθῆνα.
Τὰ ὑπόλοιπα ἔξοδα (σουίτες σὲ πεντάστερα, πλούσια γεύματα καὶ δεῖπνα, δῶρα κλπ) τὰ ..,.ἀνέλαβε ὁ ἑλληνικὸς λαός.

Ἀλλωστε μὲ τὶς «θυσίες» του ἐδημιούργησε ὑπερπλεόνασμα.
Ὑπερπλεόνασμα θράσους, ἀπάτης, πολιτικῆς ἀλητείας καὶ ψεμμάτων.
Οἱ πυλῶνες ποὺ στηρίζουν τὴν κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ…

Κοντόπουλος Χάρης

Στὴν σύντομη σημερινή μου βόλτα στὸ διαδίκτυο ἐπέρασε ἀπὸ ἐμπρός μου, τοὐλάχιστον δέκα φορές, μία φωτογραφία μὲ τὴν οἰκογένεια Τσίπρα σὲ ἐκδρομὴ στὸ Λονδῖνο. Σὲ ὄλες τὶς ἀναρτήσεις ὑπῆρχε μία ἐμφανὴς ἐνόχλησις γιὰ τὴν παρουσία «αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων» ἐκεῖ. Κάτι σάν, τς τς τς, τί πράγματα εἶναι αὐτά; Γιατὶ ἄραγε;

Μία ἐξήγησις εἶναι ὅτι πολὺς κόσμος πιστεύει πὼς οἱ κομμουνιστὲς δὲν ἔχουν δικαίωμα στὴν ἀναψυχή. Ἢ ἀκόμη καὶ ἐὰν ἔχουν τοὺς ἀρκεῖ τὸ λοῦνα πᾶρκ τῆς γειτονιᾶς τους, μὲ φραπὲ μὲ ὀκτὼ κουταλιὲς σάκχαρη γιὰ τοὺς μεγάλους καὶ μαλλὶ τῆς γριᾶς γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ πολὺ τοὺς εἶναι (ὅλα αὐτὰ βέβαια ἐὰν δεχθοῦμε πρὸς στιγμὴν καὶ γιὰ τὸ καλὸ τῆς συζητήσεως ὅτι ἡ οἰκογένεια Τσίπρα εἶναι οἰκογένεια κομμουνιστῶν, πρᾶγμα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εὔκολα, μιᾶς καὶ διαθέτουμε ζωηρὴ φαντασία).

Μία δυετέρα ἐξήγησις, ποὺ νομίζω ὅτι εἶναι καὶ ἡ ἐγκυροτέρα, μὲ ψυχαναλυτικοὺς ὅρους, εἶναι ὅτι μὲ τὴν κατάληψη καὶ τοῦ σαββατοκυριακάτικου Λονδίνου ὁ Τσίπρας ἀφαιρεῖ ἀπὸ τοὺς κοσμοπολίτες συμπατριῶτες μας ἕνα βασικὸ ταυτοτικὸ στοιχεῖο, καθοριστικὸ γιὰ τὸν αὐτοπροσδιορισμό τους.

Τὸ Σαββατοκύριακο στὸ Λονδινάκι ὑπῆρξε τὴν περίοδο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς χώρας ἕνα δεῖγμα κοινωνικῆς καὶ κυρίως πολιτισμικῆς ἀνόδου. Κυρίως πολιτισμικῆς, νὰ τὸ ξαναποῦμε ἐμφατικά. Μία κατάκτησις στὴν πορεία ἀποβαλκανοποιήσεως τῆς χώρας. Ὑπῆρξε ἐλάχιστα ἀναψυχὴ καὶ περισσότερο ἀναπλήρωσις καὶ ἐπιβεβαίωσις τοῦ ποιοὶ εἴμαστε καὶ τὶ καταφέραμε. Καὶ ἡ παρουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἀπλύτων ἐκεῖ μαζὺ μὲ τὴν ψωροοικογένειά του ἀκυρώνει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὑψηλοὺς συμβολισμούς. Καὶ μᾶς ἀφήνει μετεώρους νὰ ψάχνουμε ἄλλα τεκμήρια γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὰ μεγάλα σαλόνια, ποὺ δυστυχῶς ὅμως σπανίζουν.

Πάει καὶ τὸ Λονδῖνο λοιπόν, ἔπεσε. Εἶναι ὅπως λέει καὶ ὁ σοφὸς λαός μας, ἐκεῖ ποὺ κάποτε κρεμοῦσαν οἱ κλέφτες τὰ ἅρματα, τώρα κρεμοῦν οἱ γύφτοι τὰ νταούλια. Ἡ ἄλλως, τὶ γυρεύει ἡ Περιστέρα στήν γειτονιά μας, στό Πικαντίλυ μας; Δὲν ἔχει ἀπομείνει κάτι δικό μας τελικῶς…

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

(Visited 138 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὥρα (δικαιωματικῆς;) ἀνάπαυλας…

  1. To τερπνόν μετα του ωφελίμου.
    Ψώνια εν μεσω τελικων προφορικων οδηγιών των αφεντικών απο το Σίτυ.
    Κατι σαν την επίσκεψη στην Κουβα πριν 18 μηνες ίσως;

  2. Παιδιά, νὰ τὸ ξαναποῦμε; Τὸ βασικὸ ὡς πρὸς τὸν Τσίπρα καὶ τὸν κάθε Τσίπρα εἶναι νὰ δοθῆ ἀπάντηση στὰ ἑξῆς καίρια ἐρωτήματα: Ποῦ ἐγεννήθη; Ποῦ κατοικεῖ; Ποιὸς εἶναι καὶ πῶς ὀνομάζεται ὁ πατέρας του; Πῶς ὀνομάζεται ἡ μητέρα του καὶ ποιὸ εἶναι τὸ γένος της; κ.τ.λ., κ.τ.λ.
    Τὸ μόνο ποὺ εἶναι πλήρως γνωστὸ γιὰ τὸν ἐν λόγω Τσίπρα εἶναι τὸ ὅτι τὸν “ἀνέδειξε” ὁ Ἀλαβάνος ἀπὸ τὶς Κυκλάδες. Ὅθεν ἐρωτῶ καὶ ἐγώ: Γιατί ὁ ἐν λόγω Ἀλαβάνος λέγεται Ἀλαβάνος; Μήπως -λέω: μήπως- λέγεται “Ἀλαβάνος”, ἐπειδὴ ἡ καταγωγὴ τῆς οἰκογένειάς του εἶναι ἀπὸ τὴν Ἄλαβα τῆς Ἱσπανίας; Καὶ ἐὰν αὐτὸ ἀληθεύει, ἐρωτῶ καὶ πάλι – ὡς ἐπιστήμων καὶ ὡς ἄνθρωπος, ὡς Ἕλλην καὶ ὡς Χριστιανός: Γιατί ἡ οἱκογένεια τῶν Ἀλαβάνων ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἱσπανία καὶ ἦρθε στὶς Κυκλάδες;
    Βασίμως φρονῶ ὅτι, ἐὰν δοθῆ ἀπάντηση σὲ αὐτὸ εἰδικὰ τὸ ἐρώτημα, τότε πολλά, πάρα πολλὰ θὰ διαλευκανθοῦν ὡς πρὸς τοὺς Τσίπρες εἰδικῶς καί, εὐρύτερα, τὴν ὁποιαδήποτε “ἀριστερὰ μὲ ἀνθρώπινο πρόσωπο” καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ παραφερνάλια.

Leave a Reply