Ὁ δρόμος εἶναι τὸ μέσον…

Ὁ δρόμος εἶναι τὸ μέσον…
Τὸ πραγματικὸ φῶς ὁ προορισμός…

Συνέχεια

Γιατί δέν ξοδεύουμε ἐμεῖς τόν χρόνο;

Καλημέρα!!!

Μακάρι ὁ Αὔγουστος νὰ εἶναι καλλίτερος ἀπὸ τὸν Ἰούλιο.
Καὶ ὁ Σεπτέμβριος καλλίτερος ἀπὸ τὸν Αὔγουστο.

Συνέχεια

Ἡ ἀγάπη εἶναι παντοῦ ἀμόλυντος, ἀνέγγικτος καὶ παντοδύναμος…

Προχωρᾶμε μαζύ, μὲ ἀποσκευὲς τὶς καρδιές μας, ποὺ ξεχειλίζουν ἀπὸ ἀγάπη καὶ τὴν θαλασσινὴ αὔρα, ποὺ πλημμυρίζει τὶς ψυχές μας.

Ἡ ἀγάπη εἶναι παντοῦ, ἀμόλυντος, ἀνέγγικτος καὶ παντοδύναμος.

Καληνύκτα φιλαράκια μου. 

Κοντόπουλος Χάρης

Ὀνειρευθεῖτε…!!!

Καληνύκτα φιλαράκια.

Συνέχεια

Στὴν σιωπή…

Καληνύκτα φιλαράκια μου…

Συνέχεια

Λαμβάνουν «κοινωνικό μέρισμα» καί οἱ ἐφημερίδες;

Φυσικὰ καὶ λαμβάνουν. Γιὰ τὸ ὑπάρχον πολιτικο-κομματικὸ σκηνικό, ποὺ πρεσβεύει καὶ ὑπερασπίζεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, ἀπαιτεῖται νὰ ἐξακολουθῇ φυτοζοῶντας, ὅλος ἐκεῖνος ὁ μηχανισμὸς στηρίξεώς του. Ὄχι φυσικὰ διότι ἔχει πιθανότητες ἐπιβιώσεως, ἀλλὰ διότι χρειάζεται νὰ ἔχῃ ἐλπίδες ἐπιβιώσεως.
Γιατί; Ὁσονούπω θὰ τὸ μάθουμε κι αὐτό…

Ἡ πληροφορία ἔφθασε ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ φίλο Χάρη Κοντόπουλο καί, πρὸς τοῦτον, ἂν καὶ ὁ ἴδιος ἰδιαιτέρως ἐνημερωμένος σὲ τέτοια ζητήματα, εἶναι δύσκολο νὰ διαψευσθῇ.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀκριβῶς διότι κάποιες ἐκ τῶν παρακάτω φυλλάδων δὲν ἀνήκουν στὸ …δημοκρατικὸ τόξο, μᾶλλον …ἀποκλείονται ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ μέρισμα. 

 Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό.
Ὅλες οἱ ἐφημερίδες ποὺ κυκλοφοροῦν θὰ λάβουν κοινωνικὸ μέρισμα …200.000 εὐρῶ ἡ κάθε μία.

Συνέχεια