Γιατί δέν ξοδεύουμε ἐμεῖς τόν χρόνο;

Καλημέρα!!!

Μακάρι ὁ Αὔγουστος νὰ εἶναι καλλίτερος ἀπὸ τὸν Ἰούλιο.
Καὶ ὁ Σεπτέμβριος καλλίτερος ἀπὸ τὸν Αὔγουστο.

Θά εἶναι;
Οὐδεὶς γνωρίζει.

Θὰ μοῦ πῆ κάποιος πὼς θὰ πρέπη νὰ μάθουμε νὰ δεχόμαστε τὴν ἡμέρα ὅπως τὴν συγκεκριμένη στιγμή.
Χωρὶς νὰ κυττάζουμε πολὺ μπροστά.

Διότι μία καλὴ στιγμὴ μπορεῖ νὰ φέρῃ μίαν ἐπομένη καλὴ ἡμέρα…
Πολλὲς καλὲς ἡμέρες τοὺς καλοὺς μῆνες…
…καλὰ χρόνια, ὄμορφη ζωή.

Εἶναι  ἄραγέ ἔτσι τό «παιχνίδι» μέ τόν χρόνο;
Ἀμφιβάλλω.
Γιατὶ ἀκριβῶς δὲν ξοδεύουμε ἐμεῖς τὸν χρόνο.
Ἀλλὰ μᾶς ξοδεύει αὐτός.

Κοντόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply