Λαμβάνουν «κοινωνικό μέρισμα» καί οἱ ἐφημερίδες;

Φυσικὰ καὶ λαμβάνουν. Γιὰ τὸ ὑπάρχον πολιτικο-κομματικὸ σκηνικό, ποὺ πρεσβεύει καὶ ὑπερασπίζεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, ἀπαιτεῖται νὰ ἐξακολουθῇ φυτοζοῶντας, ὅλος ἐκεῖνος ὁ μηχανισμὸς στηρίξεώς του. Ὄχι φυσικὰ διότι ἔχει πιθανότητες ἐπιβιώσεως, ἀλλὰ διότι χρειάζεται νὰ ἔχῃ ἐλπίδες ἐπιβιώσεως.
Γιατί; Ὁσονούπω θὰ τὸ μάθουμε κι αὐτό…

Ἡ πληροφορία ἔφθασε ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ φίλο Χάρη Κοντόπουλο καί, πρὸς τοῦτον, ἂν καὶ ὁ ἴδιος ἰδιαιτέρως ἐνημερωμένος σὲ τέτοια ζητήματα, εἶναι δύσκολο νὰ διαψευσθῇ.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀκριβῶς διότι κάποιες ἐκ τῶν παρακάτω φυλλάδων δὲν ἀνήκουν στὸ …δημοκρατικὸ τόξο, μᾶλλον …ἀποκλείονται ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ μέρισμα. 

 Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό.
Ὅλες οἱ ἐφημερίδες ποὺ κυκλοφοροῦν θὰ λάβουν κοινωνικὸ μέρισμα …200.000 εὐρῶ ἡ κάθε μία.

Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι.
Ὁ Σύριζα τὸ νομοθέτησε στὴν ζούλα λίγο πρὶν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἐξουσία καὶ ἡ ΝΔ θὰ μοιράση …7,5 ἑκατομμύρια εὐρῶ σὲ κάθε λογὴς ἔντυπο.

Ἡ σχετικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφασις ποὺ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, τὸν ὑφυπουργὸ Οἰκονομικῶν Θεόδωρο Σκυλακάκη καὶ τὸν ὑφυπουργὸ παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ Στέλιο Πέτσα, οὐσιαστικῶς μοιράζει ποσὰ 200.000 εὐρῶ γιὰ κάθε ἐφημερίδα ποὺ κυκλοφορεῖ.

Τόσο, γιὰ παράδειγμα, παίρνει ἡ ὀπαδικὴ «Πράσινη», τόσα καὶ ἡ «Καθημερινή», τόσα «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας», τόσα καὶ ἡ «Ἐφημερὶς τῶν Συντακτῶν».

Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι 200.000 εὐρῶ θὰ πάρη γιὰ νὰ ἐνισχυθῇ καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ καὶ τὸ «Μακελειό», τοῦ γνωστοῦ φαιδροῦ, ὁμοφοβικοῦ καὶ ρατσιστικοῦ ὕφους καὶ σκανδαλοθηρικοῦ περιεχομένου.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ περίπτωσις τῆς ἐφημερίδας τοῦ Στέφανου Χίου ποὺ προβληματίζει στὴν ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως. 
Πῶς γίνεται νὰ ἐπιδοτοῦνται μὲ τὸ ἴδιο ποσὸ (200.000 εὐρῶ) ἡ «Καθημερινὴ» ποὺ ἀπασχολεῖ 309 ἐργαζομένους, καὶ ἡ «Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας» ποὺ ἀπασχολεῖ 5, ἡ «Ἐφημερίς τῶν Συντακτῶν» ποὺ ἔχει 113 ἐργαζομένους, καὶ ὁ «Δρόμος τῆς Ἀριστερᾶς» ποὺ ἀπασχολεῖ μόνο ἕναν (1), τὸ «Βῆμα» καὶ τὰ «Νέα» μὲ συνολικὰ 416, καὶ ἡ «Ἐποχὴ» μὲ 4, ἡ «Ναυτεμπορικὴ» μὲ 116, καὶ τὸ «Μπὰμ» μὲ μόλις 3;

Καὶ σὲ μία ἐποχὴ ποὺ κάθε εὐρῶ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς χώρας, ἐπιδοτοῦνται ὁ Ἀλαφοῦζος, ὁ Μαρινάκης, ὁ Χατζηνικολάκης καὶ ὁλόκληρη ἡ «συμπαθὴς» τάξις τῶν…ἀναξιοπαθούντων ἐκδοτῶν.

Μὴ χειρότερα.

Κοντόπουλος Χάρης

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ναί, πράγματι ὁ τΣΥΡΙΖΑ, μέσα σὲ ἕνα νομοσχέδιον γιὰ τοὺς …στρατιωτικούς, κάπου στὸ βάθος καὶ στὴν …ζούλα (ἄρθρον 51) ἔχωσε καὶ τὶς σχετικὲς ἐπιδοτήσεις.

Τὸ ἐν λόγῳ νομοσχέδιον, μὲ κάποιες τροποποιήσεις (15 Ὀκτωβρίου τοῦ 2019) τώρα ἐφαρμόζεται.

Ὅμως ἀκριβῶς διότι μέσα στοὺς λῆπτες αὐτῶν τῶν χρημάτων εἶναι καὶ …ἀνορθόδοξες φυλλάδες, ἔγινε σάλος.
Τί στά κομμάτια πολιτική ὀρθότης θά ἴσχυε ἐάν μποροῦσαν κάποιοι πού ἐκφράζουν ἀντίλογον (ἀκόμη καὶ ἀκραία …παράλογον ἢ ἀνορθόδοξον!!!) δέν θά περιθωριοποιοῦντο-ἐξαιροῦντο;

Βλέπουμε λοιπὸν τὸ Documento τοῦ βαξεβάνιους πρῶτο πρῶτο ἀλλὰ καὶ τὶς «New York Times» (France) μέσα στὴν λίστα.
Βλέπουμε τὸν χατζηνικολάκι τοῦ «Real News» ἐπίσης μέσα στὴν λίστα, νὰ ἑτοιμάζεται νὰ τσιμήσῃ κι αὐτὸς 200.000 ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ καὶ ὁ μαρινάκιους ἄλλα τόσα θὰ λάβη..
Βλέπουμε τὸ προπαγανδιστικὸν ὄργανον τοῦ Παναθηναϊκοῦ («Ἡ Πράσινη») ἀλλὰ καὶ τὸ «Supre Στοίχημα» (ὅπως καὶ τὸ «King Bet», πού, βάσει τίτλου ἀντιλαμβάνομαι πὼς εἶναι περιοδικὸ προγνωστικῶν στοιχημάτων) ποὺ προπαγανδίζει τυχερὰ παίγνια καὶ τὰ ὁποία συμπεριλαμβάνονται στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ποὺ δικαιοῦνται ἐπιχορηγήσεις.
Βλέπουμε τὴν «Αὐγή», μὲ τὰ …1000 μόλις φύλλα, νὰ ἐπιχορηγεῖται κανονικῶς, καθὼς καὶ τὸν «Δρόμο τῆς Ἀριστερᾶς» μὲ τὸν …ἕναν ἐργαζόμενο, ἐπίσης στὴν αὐτὴν λογική.
Βλέπουμε ἀλλὰ καὶ τὸ «ΜΠΑΜ στὸ ῥεπορτὰζ», μὲ μόλις τρεῖς ἐργαζομένους, ἀλλὰ καὶ τὴν «Κιβωτὸν τῆς Ὀρθοδοξίας» μὲ ἀκόμη …πέντε ἐργαζομένους, νὰ λαμβάνουν ὅμοια ποσά…
Συζητᾶμε γιὰ περίπου ἑπτὰ ἑκατομμύρια (6.700.000 εὐρῶ) ποὺ ἔτσι, ἀπὸ τὸ πουθενά, χάριν τῆς …σκυτάλης (διότι, περὶ αὐτοῦ πρόκειται, γιὰ ὅσους ἀκόμη …ἐλπίζουν σὲ κάτι διαφορετικό!!!), προσφέρονται δίχως κριτήρια καὶ δίχως ἀναλογικότητες. Καί, φυσικά, ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὶς δικές μας τσέπες, γιὰ νὰ μποροῦν χατζηνικολάκηδες, ἀλαφουζαῖοι, μαρινάκηδες νὰ μᾶς παραπληφοροῦν κατὰ τὰ ἀτομικά τους καὶ μόνον συμφέροντα.

Διαλέξατε σήμερα ἐφημερίδα;

Στὸ μεταξὺ ὁ πέτσας ἀνεκοίνωσε πὼς «παγώνουν» οἱ διαδικασίες ἐκταμιεύσεως αὐτῶν τῶν χρημάτων, γιὰ νὰ …ἐπανεξετασθοῦν τὰ κριτήρια.

Μὴν ἀνησυχεῖτε καλέ… Θὰ δοθοῦν τὰ χρήματα ἀλλὰ θὰ …«κτενισθῇ» προηγουμένως ἡ λίστα…
Κι ἐκεῖ, στὰ …ψιλὰ γράμματα τῶν ἀνακοινώσεών του, μαθαίνουμε τὰ «ἀναγκαία κριτήρια» βάσει τῶν ὁποίων θὰ ἐδίδοντο τὰ χρήματα.

«…Ἡ ἐν λόγω χρηματοδότησις ἀφοροῦσε στὴν ἐνίσχυση τῶν ἐφημερίδων μὲ 200.000 εὐρὼ μὲ κεντρικὸ ζητούμενο τὴν διάδοση τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν στήριξη τῆς ἀντικειμενικῆς ἐνημερώσεως. Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα προβλέπει τὸ ἄρθρο 4 τῆς ἀποφάσεως, ἡ ὕλη τῶν ἐφημερίδων ποὺ δικαιοῦνται ἐπιδοτήσεως πρέπει νὰ μὴ θίγῃ τὴν ἀνθρώπινο ἀξιοπρέπεια, νὰ μὴ εἰσάγῃ ἡ προάγῃ διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικῆς ἢ ἐθνοτικῆς καταγωγῆς, ἐθνικότητος, θρησκείας ἢ πεποιθήσεων, ἀναπηρίας, ἡλικίας ἢ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ….»

Δῆλα δὴ μᾶς λέει πὼς οἱ πλεῖστες ἐκ τῶν πορνοφυλλάδων, ποὺ θὰ ἐλάμβανον τὸ ἐν λόγῳ μέρισμα, ἔπρεπε κανονικὰ νὰ ἀπαγορευθοῦν, ἐφ΄ ὅσον καὶ προάγουν τὴν πολύ-πολιτισμικότητα -ποὺ στοχεύει στὴν ἐξόντωσιν ἰθαγενῶν, Ἑλλήνων κι Εὐρωπαίων- καὶ θίγουν τὴν ἀνθρώπινο ἀξιοπρέπεια (Ἑλλήνων καὶ Εὐρωπαίων) καὶ εἰσάγουν ἢ προάγουν φυλετικὲς καὶ ἐθνοτικὲς καὶ βάσει ἐθνικότητος καὶ πεποιθήσεων διακρίσεις εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων (ἀλλὰ καὶ  τῶν Εὐρωπαίων), μὰ καὶ ὑπηρετοῦν, ἀπολύτως μονοθεματικῶς, τὴν δικτατορία τῆς ἡνωμένης Εὐρώπης τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν σαπροφύτων τους, ἀπαγορεύοντας καὶ λοιδορῶντας τὸν ἀντίλογον, πάντα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν λοιπῶν Εὐρωπαίων.

Ὅμως ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς συζητᾶμε περὶ τῆς (πρὸς ὥρας καὶ ἀπολύτως ἐπιφανειακῆς) ἐπικρατήσεως τῆς συμμορίας τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, αὐτὸ ποὺ κανονικὰ ἰσχύει δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ διαβάζουμε, ἀλλὰ ἡ πιὸ …διαστρεβλωμένη νοηματικὴ ἐκδοχή του. Ἄλλως τὲ εἶναι κοινῶς παραδεκτὸ πὼς πρῶτα ἄλλαξαν, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, τὶς ἔννοιες τῶν λέξεων καὶ κατόπιν τούτου μᾶς …κυνηγοῦν, μὲ τὶς διαστρεβλωμένες ἐκδοχὲς τῶν ἐννοιῶν. Ἐὰν ἐμεῖς, μὲ κάποιον τρόπο, ἀποφασίσουμε νὰ ἀντισταθοῦμε πατῶντας ἐπάνω στὴν ὀρθὴ ἐννοιολογικὴ ἐρμηνεία τῶν λέξεων, τὸ πιθανότερον εἶναι νὰ χαρακτηρισθοῦμε (τοὐλάχιστον!!!) ῤατσιστές!!!

Κλείνοντας θὰ ἢθελα νὰ τονίσω κάποια ἀκόμη σημεία.

Ἂν καὶ μὲ τοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ φίλου μας διαφωνῶ, ἐν τούτοις σᾶς παρέθεσα ὅλο του τὸ σχόλιον.
Καὶ διαφωνῶ διότι πιστεύω πὼς κάθε ἄποψις/θέσις (ἀκόμη καὶ πρακτορίστικη προπαγάνδα) πρέπει νὰ ἀκούγεται καὶ ἐμεῖς νὰ μάθουμε ἐπὶ τέλους πὼς ἀπαιτεῖται κάθε στιγμὴ νὰ κρίνουμε τὸ ἐὰν τὶς χρειαζόμεθα ἤ ὄχι. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτὸ ἡ κρίσις ἀφορᾶ στὸ σύνολον τοῦ βίου μας, καλὸ εἶναι νὰ τὸ ἐπεκτείνουμε ὅσο τὸ δυνατόν, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε, σιγά-σιγά, νὰ «φιλτράρουμε» ὄχι μόνον τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς χώνουν στὰ κεφάλια μας γενικῶς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀλλὰ ὅ,τι δήποτε προέρχεται ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ δίκτυο ἐκπαιδεύσεώς μας (βλέπε ὑπουργεῖον ἀπαιδείας διαχρονικῶς), τὸ «ἐθνικὸ» σύστημα προπαγάνδας-πλύσεως ἐγκεφάλου μας (βλέπε καὶ κατὰ διαφορετικὲς χρονικὲς περιόδους τὶς διαφορετικὲς «ἐθνικὲς πολιτικές»), καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ ἴδια τὰ «πρότυπα» ποὺ υἱοθετοῦμε ἀκρίτως καί, σὲ κάποιες περιπτώσεις, εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ τὰ ὑπερασπισθοῦμε ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή μας.

Ἕνα ἄλλο σημεῖον ποὺ θέλω νὰ προσέξουμε εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ στὸν χρόνο τῶν ἐπιδοτήσεων. Διότι ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ χρόνος εἶναι ἐκεῖνο τὸ κάτι ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἤδη τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἐὰν δὲν εἶχαν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς ἐπιδοτήσεις (ἀλλὰ καὶ ἄλλων εἰδῶν, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ δάνεια ποὺ δὲν …ἀποπληρώνονται, τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν, τὶς εἰδικὲς συμφωνίες κάτω ἀπὸ τὸ ..τραπέζι κλπ κλπ κλπ…) δὲν  θὰ ὑπῆρχαν σήμερα. Ἡ πτῶσις τῶν πωλήσεων αὐτῶν τῶν πορνοφυλλάδων, ποὺ δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιβιώσουν στοιχειωδῶς, ἀκόμη καὶ μὲ τὶς τόσες προσφορές τους, ἀποδεικνύει πὼς τελείωσαν ὁριστικῶς. Μερικὲς …«τσιμεντοενέσεις» ἢ μερικὰ …ψίχουλα (διότι ψίχουλα εἶναι γιὰ αὐτοὺς τὰ 200.000) δὲν γίνεται νὰ παρατείνουν γιὰ πολὺ ἀκόμη τὴν διάρκειά τους. Εἴπαμε, ἔχουν τελειώση καὶ ἁπλῶς, μὲ τεχνητὲς ἀναπνοές, καθυστεροῦν, ὅπως ὅπως, τὴν παραδοχὴ τοῦ τέλους τους.

Τέλος καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ναὶ μὲν ἄλλαξαν μεταξύ τους «βάρδιες», οἱ ΝουΔουλικοὶ μὲ τοὺς τΣΥΡΙΖΑιομΠατΣόκους, ἀλλὰ ἀκόμη εἶναι ἀρκετοὶ ἀνάμεσά μας ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν. Τὸ νὰ ἐπισπεύδεται μία διαδικασία ἐπιχορηγήσεως τῶν προπαγανδιστικῶν ἐργαλείων («συμπολιτευομένων» καὶ «ἀντιπολιτευομένων» βεβαίως βεβαίως…!!!), μὲ ἢ χωρὶς τὶς …ἀναγκαῖες καὶ χρήσιμες «τροποποιήσεις», ὄχι μόνον ξεβρακώνει σύσσωμο τὸ πολιτικοκομματικὸ σκηνικό, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἀποδεικνύει πὼς κι αὐτοί, τὰ γνωστα μας κουδουνισμένα, ἐφ΄ ὅσον ἀναγκαστικῶς πατοῦν καὶ στηρίζονται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ὀσμίζονται ἤδη τὴν μυρωδιὰ τοῦ …θανάτου τους καὶ ἐπιχειροῦν, ἀγωνιωδῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ τὰ μέσα, νὰ τὴν ἀποφύγουν. Ὅμως ὅταν κάτι κατήντησε ψοφίμι, τότε εἶναι βέβαιον πὼς αὐτὸ δὲν ἀναστρέφεται…

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *