Λεπτομέρειες ποὺ καταῤῥίπτουν τὴν εἰκόνα τῆς …«ἁγίας Γκρέτας»!!!

Ὅταν στήνουμε μίαν ἀπάτη, προσέχουμε τὶς λεπτομέρειες.
Ὅταν εἴμαστε οἱ ἴδιοι μία σκέτη ἀπάτη, ἀκόμη χειρότερα.

Καὶ ὅπως ἔλεγε ἡ ἀείμνηστη Βλαχοπούλου.
-Γκρέτα μου! Καὶ ψεύδεσαι καὶ τρῶς!

Τὸ τί γέλιο ἔχω ῥίξη ἀπὸ ἐχθές….!!!

Κι ἐνῷ ἡ Γκρέτα μαριονέτα εἶναι τὸ μέλλον, χωρὶς ἀποτυπώματα CO2 καὶ Τσερνομπίλ, ἀλλὰ ἐπὶ τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων τοῦ A.Gore καὶ τῆς κεφαλαιοποιήσεως ἑκατομμυρίων ἔως καὶ δισεκατομμυρίων δολλαρίων, στὴν WS τῆς …«πρασίνου ἐνεργείας»…
Πράσινη δῆλα δή, ὅπως ἀκριβῶς οἱ …ὑδατογραφίες τῶν δολλαρίων.

Γ.Λ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply