Στὴν σιωπή…

Καληνύκτα φιλαράκια μου…

Στὴν σιωπή...

Μέσα στὴν σιωπή μου ἔκλεισα τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς μου.
Δύσκολα θὰ τὴν ξανανοίξω…
Ὄχι ἀπὸ ἀλαζονεία…
Ἀλλὰ ἀπὸ σεβασμὸ σὲ ἐμέναν τὸν ἴδιο.

Καλὸ ξημέρωμα.

Κοντόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply