Τὸ σῶμα μας ἔχει τὴν δική του σοφία…

Τὸ σῶμα μας ἔχει τὴν δική του σοφία...Τὸ σῶμα μας ἔχει τὴν δική του σοφία καὶ ἀποτυπώνει τὶς σκέψεις μας καὶ τὰ συναισθήματά μας.
Ὅταν οἱ σκέψεις μας εἶναι χαρούμενες καὶ γεμάτες ἀγάπη δημιουργοῦν ὄμορφα συναισθήματα καὶ αὐτὰ τὰ συναισθήματα συμβάλλουν στὴν σωματική μας ὑγεία.
Ὅταν οἱ σκέψεις μας εἶναι ἄκαμπτες καὶ ἀρνητικὲς δημιουργοῦν προβλήματα καὶ ἀσθένειες στὸ σῶμα μας.

Τὸ σῶμα μας λέει πάντα τὴν ἀλήθεια καὶ ἀποκαλύπτει αὐτὸ ποὺ βρίσκεται στὸν ὑποσυνείδητο νοῦ μας.
Ὅταν κρατᾶμε θυμὸ ἢ μνησικακία τὰ συναισθήματα αὐτὰ μένουν παγιδευμένα στὸ σῶμα μας καὶ προκαλοῦν ἀσθένειες ποὺ τὰ συμτώματά τους καῖνε ἢ εἶναι κόκκινα, δηλαδὴ φλευγμονές.
Οἱ χρόνιες ἐνοχὲς προκαλοῦν ἀτυχήματα, προκειμένου νὰ τιμωρήσουμε τὸν ἑαυτό μας.
Τὸ συναισθηματικὸ μπέρδεμα καὶ ἡ σύγχυσις προκαλοῦν πρηξίματα.
Ὁ φόβος νὰ προχωρήσουμε μπροστὰ προκαλεῖ προβλήματα στὰ πόδια.
Τὰ βάρη καὶ οἱ ἀνασφάλειες ποὺ νοιώθουμε γιὰ τὴν ζωὴ προκαλοῦν προβλήματα στοὺς ὤμους καὶ στὴν πλάτη.
Τὰ προβλήματα στὸν θυρεοειδὴ ἐκδηλώνονται ὅταν αἰσθανόμαστε καταπίεση ἢ ἄρνηση νὰ μεγαλώσουμε.
Τὸ πάχος εἶναι φόβος νὰ ἀφήσουμε τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς πλησιάσουν ἢ φόβος νὰ ἐκφράσουμε τὰ συναισθήματά μας ἢ τὴν σεξουαλικότητά μας.
Τὰ μαλλιὰ δείχνουν τὶς σκέψεις μας καὶ τὴν δύναμή μας.
Ἡ καρδιὰ σχετίζεται μὲ τὴν ἀγάπη.
Τὸ αἷμα μὲ τὴν χαρά.

Τὸ σῶμα μας ἔχει μιὰ ἀπέραντη σοφία καὶ κάθε φορὰ ποὺ ἐμφανίζεται μία ἀσθένεια χρειάζεται νὰ δόσουμε τὴν προσοχή μας καὶ τὴν ἀγάπη μας σὲ αὐτὸ τὸ μέρος ποὺ πάσχει καὶ νὰ εἴμαστε ἀνοικτοὶ γιὰ νὰ πάρουμε τὰ μηνύματά του.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply