Βασιλεύουν τὰ βασίλεια ἀλλὰ σβήνουν ἀπὸ τοὺς χάρτες

Τὸ γήρασμα τοῦ σώματος καὶ τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγὴ ἀπὸ φρικτὸ μαχαίρι…
δὲν ἔχω ἐγκαρτέρηση καμμιά…
Σὲ σὲ προστρέχω τέχνη τῆς ποιήσεως …

Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου, ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ, 595 μ.Χ. (τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ}.

Τὸ ἀναφέρει καὶ σὲ ἄλλο ποιῆμα του τὸ μέρος ὁ Ποιητής, στὸ «Τέμεθος, Ἀντιοχεύς, 400 μ.Χ.», ὅπου μιλᾷ γιὰ τὸν περικαλλῆ νέο ἐκ Σαμοσάτων, ὅπου Σαμόσατα ἡ πρωτεύουσα τοῦ βραχυβίου αὐτοῦ Βασιλείου τῆς Κομμαγηνῆς, τῆς Ἑλληνιστικῆς Περιόδου.

Μυθικὰ βέβαια τὰ πρόσωπα γιὰ τὰ ὁποία μᾶς μιλᾶ ὁ Καβάφης, ἀλλὰ πραγματικὸ καὶ ὑπαρκτό, ὑπαρκτότατο τὸ μέρος. Καὶ ἐκεῖ ψηλὰ στὸ Ὅρος Νεμροῦτ, στὶς ἐπάνω κοιλάδες τοῦ Ἐφράτου, ὁ ματαιόδοξος Βασιλεὺς Ἀντίοχος ὁ Α’ ἔστησε στὴν ὑψηλοτέρα κορυφή, στὰ 2.150 μέτρα, τὸ μνημεῖο τῆς ἀθανασίας του.

Ἔβαλε βέβαια καὶ τὰ ἀγάλματα τοῦ Διός, τῆς Κομμαγηνῆς, (θεᾶς τῆς ἀφθονίας καὶ τῆς γονιμότητος), τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Ἡρακλέους, μαζὺ μὲ τοὺς ἀετοὺς καὶ τοὺς λέοντες, ποὺ ἔχουν ἀποστολὴ νὰ τοὺς φυλοῦν. Γιὰ ξεκάρφωμα τοὺς ἔβαλε ὅλους αὐτούς, ὅμως. Τὸ δικό του βασικὰ ἤθελε νὰ βάλῃ, ἀλλὰ θὰ κτυποῦσε ἄσκημα σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπλήρωσαν τὰ βασιλικὰ ἔξοδα γιὰ νὰ ἀνέβουν τόσο ὑψηλὰ οἱ πέτρες καὶ ἔτσι προεφασίσθη ὅτι τὸ κάνει γιὰ τοὺς θεούς. Τὰ ξέρουμε τὰ κόλπα τῶν πολιτικῶν, δὲν εἴμαστε ἀφελεῖς, ὁ κόσμος ποὺ τοὺς ψηφίζει εἶναι.

Θέλει χονδρὸ περπάτημα γιὰ νὰ ἀνεβῇ κάποιος στὴν κωνικὴ κορυφὴ τοῦ πανέμορφου βουνοῦ, ἀλλὰ ὁ κόσμος ἀγκομαχᾶ καὶ πηγαίνει, εἰδικὰ τὸ ἀπόγευμα, γιὰ νὰ δῇ τὸ ἡλιοβασίλεμα, ποὺ πολὺ διαφημίζεται.

Ἕνα ἀκόμη μυστήριο λοιπὸν βρῆκε τὴν λύση του. Ἕνας ἀκόμη μυθικὸς τόπος ἀπομυθοποιήθηκε καὶ γίναμε φτωχότεροι σὲ ἐπιθυμίες καὶ ρεμβασμούς. Τὸ εἴδαμε ἀπὸ κοντὰ καὶ τελείωσε καὶ αὐτό. Ἂς εἶναι καλὰ ὁ Ἀντιοχος, ποὺ ἐβασίλευσε ἐκεῖ μεταξὺ 69 καὶ 32 π.Χ. Μόλις 100 χρόνια μετὰ τὸ βασίλειό τοθ ἔσβησε ἀπὸ τὸν χάρτη καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔμεινε νὰ τὸ θυμίζῃ εἶναι αὐτὲς οἱ κεφαλές, χωρισμένες πιὰ ἀπὸ τὰ σώματα καὶ πεσμένες στὸ ἔδαφος, ποὺ κυττοῦν κατὰ τὴν Δύση καὶ κατὰ τὴν Ἀνατολή, αἰωνίως, σὲ δύο σειρές, ἡ μία μὲ τὴν πλάτη γυρισμένη στὴν ἄλλη.

Ἑρμιππος Ἑρμιππίου

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply