Χρῆμα ἄφησε πίσω του ὁ Φλῶρος ἤ τοῦ τό χαρίσαμε;

Αὐτὸ τὸ ἀρχιλαμόγιο ὁ Φλῶρος ποὺ μαζὺ μὲ τὸ ἄλλο λαμογιο τὸν Μηλιώνη τσάκισαν 260 μύρια του ἑλληνκου λαοῦ, ἔφαγε 20 χρόνια κι ἀποφυλακίσθηκε στοὺς 19 μῆνες γιὰ «λόγους ὑγείας».
Τὸ σενάριο νὰ ἔκανε τὴν ποινή του στὸ ἀναῤῥωτήριο τῆς φυλακῆς ἡ σὲ νοσοκομεῖο δεμένος μὲ χειροπέδες στὸ κρεββάτι του οὐδόλως ἔπαιξε λέμε.
Βάζετε ἕνα στοιχηματάκι γιά τό σὲ πόσες ἡμέρες θὰ κυκλοφορῆ μὲ π@υτάνες στήν Μυκονο πίνοντας Μπελβεντέρε καί Ντόμ Περινιόν;

Τὸ ἄλλο λαμόγιο ἀθῳώθηκε.
Μᾶλλον ἦταν πιὸ μάγκας.
Ἔμενα προσωπικά, εἰς τὰ μέζεα τοῦ στεατοπυγικοῦ μου ὑποσυστήματος τὸ ἐὰν εἶναι ἐλεύθερα πουλάκια αὐτὰ τὰ καθοίκια.
Μέ τά λεφτά πού βούτηξαν θά μοῦ πῆ κάποιος τί γίνεται;

Αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενον.
Γιατὶ τὸ νὰ τὰ πῆρε τὸ Δημόσιο πίσω, πάει καλά.
Ἀλλὰ νὰ τὰ ξεκοκκαλίζουν αὐτοὶ οἱ δύο κοπρίτες ἐλεύθεροι κι ὡραῖοι, ἔμενα στὸν λαιμό μου κάθεται. Κάτι σὰν ῥόχαλα γιὰ τὴν «Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη».

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply