Ὁ ἀπελευθερωτικὸς ἀγῶνας τῆς ΕΟΚΑ, 1955-1959

Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Πατιαλιάκας, Αντιστράτηγος ε.α.

*Από τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Γρίβας με Κυπρίους μαχητές

Την 4η Ιουνίου 1878 υπογράφτηκε, μεταξύ Βρετανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη μυστική συνθήκη για την Κύπρο, η οποία προνοούσε Βρετανική βοήθεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εάν η Ρωσία, μετά τον Ρωσο-Τουρκικό Πόλεμο του 1877, διατηρούσε τα κεκτημένα του πολέμου ή προχωρούσε σε κατάληψη και άλλων εδαφών της.

Σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών αυτών παρεχωρείτο η Κύπρος στην Βρετανία και στις 22 Ιουλίου ολοκληρωνόταν η κατάληψή της με την άφιξη του πρώτου Αρμοστή, του υποστρατήγου Garnet Wolseley. Με την Συνθήκη της Λωζάννης [1923] η Τουρκία ανεγνώρισε την προσάρτηση της Κύπρου στην Βρετανία και το 1925 η Κύπρος ανακηρύχθηκε αποικία του Αγγλικού στέμματος.

Συνέχεια

Εἶναι ἡ 1η Ἰανουαρίου Πρωτοχρονιά;

Εἶναι ἡ 1η Ἰανουαρίου πρωτοχρονιά; Καὶ εἶναι ἔτος μας τὸ 2015;

Ἡ 1η Ἰανουαρίου εἰσήχθη ἀπὸ τὸν Ἰούλιο Καίσαρα τὸ 46 π.Χ. (πρὶν τῇ ὑποτιθεμένῃ γεννήσῃ τοῦ Ἰουδαίου προφήτου) ὡς ἀρχὴ τοῦ ἔτους. Ἤταν μεταῤῥύθμισις τοῦ ῥωμαϊκοῦ ἡμερολογίου, ἄρχισε δὲ νὰ ἰσχύῃ τὸ 45 π.Χ. καὶ ἐδέχθη ἀρκετὲς τροποποιήσεις μέχρι να πάρῃ τὴν τελικὴ τοῦ μορφὴ τὸν 8ο αἰῶνα μ.Χ.. Φυσικὰ ἡ ἀριθμολόγησις δὲν ἐγίνετο μὲ ἀρχὴ τὸν Ἰουδαῖο. Αὐτὸ τὸ ἡμερολόγιο τὸ ἐπεξεργάσθησαν Ἕλληνες Ἀλεξανδρινοὶ ἀστρονόμοι μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Φλάβιο καὶ τὸν Σωσιγένη.
Συνέχεια

Καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης θῦμα πολιτικῆς καὶ ἀστυνομικῆς μικρονοίας.

Μπορεί η κρατική (και πολιτική) μικρόνοια να σταθεί εμπόδιο, να τιμηθεί από ιδιώτες ένας διακεκριμένος πολίτης, ένας μοναδικός ήρωας, ένας ανιοδοτελής πολιτικός οικουμενικής αποδοχής;
Ένα τέτοιο άγνωστο περιστατικό του 1861- 62, με κεντρική προσωπικότητα τον Κωνσταντίνο Κανάρη, θα αφηγηθούμε σήμερα.
Περί τα μέσα του Δεκεμβρίου του 1861 κάποιοι διακεκριμένοι Αθηναίοι, συνέτρωγαν στο «Ξενοδοχείο του Στέμματος».

Συνέχεια

20 Δεκεμβρίου 1821, ἡ Α΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου…

Στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου γράφτηκε ἡ Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ελλάδος, ὁρίστηκε ὁ τρόπος τῆς προσωρινῆς λειτουργίας τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ ψηφίστηκε τὴν 1 Ἰανουαρίου 1822 τὸ πρῶτο Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τὸ «Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Ελλάδος». Σὲ αὐτό τὸ Σύνταγμα, ὁρίστηκε καὶ τὸ ἐθνικὸ σύμβολο, ἡ ἑλληνική σημαία. Τὸ Σύνταγμα ποὺ ψηφίστηκε προέβλεπε προστασία τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, τὴν ἀντιπροσωπευτικὴ ἀρχὴ Συνέχεια

Πρωτοχρονιὰ στὸ Μέτωπο.

Δύο φωτογραφίες ἁλίευσα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, κι ἀφοροῦν στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο τοῦ 1940-1941. 
Στὸ τελευταῖο ἔπος τῶν Ἑλλήνων.
Καὶ οἱ δύο σὲ χειμωνιάτικα τοπία, (ἡ μία σὲ χιονισμένο), μὲ στρατιωτικὲς χλαίνες, παρουσιάζοντάς μας μίαν ἄλλην ὀπτική, γιὰ τὰ ὅσα μάθαμε ἐμεῖς γιὰ τὴν Πρωτοχρονιά.
Μάθαμε εἰρηνικὲς σὲ εἰκόνες, ζήσαμε μὲ ἀσφάλεια καὶ θαλπωρή, ἀντιληφθήκαμε τὸν κόσμο ἀλλοιῶς…

Συνέχεια