Ἀνθρωπιστική …κρίσις;

Βίοι παράλληλοι, ἐπὶ τῆς οὐσίας…
Κοάλα…

Πᾶμε παρακάτω…
Ἐφηφίσθη, λέει, τὸ νομοσχέδιον ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσιν!!!!!!!!!!!!!
Δῆλα δή… Ἐψηφίσθη τὸ νομοσχέδιον γιὰ τὴν …«προστασία» μας……!!!!!!!!!!!!

Πῶς σᾶς φαίνεται; Μήπως τελικῶς ἐψηφίσθη τό νομοσχέδιον γιά τήν …«προστασία» μας πού θά μᾶς ὁδηγήση στόν …ἀφανισμό μας;

Γιατί ἐμέναν αὐτό μοῦ φαίνεται ὡς ἡ ἀπαρχή τῆς γενοκτονίας μας;
Καί γιατί ἀκολουθοῦν ἐκείνα τά περί «πρασίνου ἀναπτύξεως», τά περί «πρασίνου ἐνεργείας» καί τά περί «πρασίνων φόρων»; Καί γιατί ἐκεῖνο τό «κλιματική ἀλλαγή», ποὺ «μετουσιώνεται» σὲ κληματικὴ κρίσιν, μέ θορυβεῖ τόσο, ὄσο νά ἀνησυχῶ γιά ὅλην τήν ἀνθρωπότητα;

Τυχαία; Γιὰ νὰ δοῦμε…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἀνθρωπιστική …κρίσις;

Leave a Reply