Πῶς οἱ ψυχίατροι ἔγιναν «ἰατροί»;

Καλὸ ἐρώτημα….

Ψηφίζοντας γιὰ τὴν θεραπεία τῆς  … χημικῆς ἀνισο’r”rοπίας στὸν ἐγκέφαλο!!!


Ὄχι ἀκόμη ἕνα μέσον καταστολῆς….

Ἀλλὰ τὸ μέσον καταστολῆς!!

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply