Ἡ Σφίγγα τῆς Αἰγίνης

Tὸ Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τῆς Αἲγινας εἶναι τὸ πρῶτο Μουσεῖο τῆς Ἑλλάδος. Ἰδρύθηκε τὸ 1829 μὲ τὴ φροντίδα τοῦ Ἀ. Μουστοξύδη. Τὸ σημερινὸ κτίριο οἰκοδομήθηκε τὸ 1980 στὸν ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς Κολώνας καὶ εἶναι δωρεὰ τοῦ Βαυαρικοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων τοῦ Μουσείου τῆς Αἲγινας. Τὸ Μουσεῖο φιλοξενεῖ στὸ χῶρο του, ἀνάμεσα σὲ ἂλλα σημαντικὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα καὶ τὴ μαρμάρινη Σφίγγα ποὺ εἶχε στηθεῖ στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνα Κολώνας πάνω σὲ ψηλὸ κίονα.  Χρονολογεῖται τὸ 470-460 π.Χ.

Ἡ Σφίγγα αὐτὴ ὓψους 0,94 μ. εἶναι κλασσικὸ ἒργο μὲ ἒντονο τὸν ἀνθρώπινο χαρακτῆρα καὶ πλαστικὴ δύναμη ποὺ εἶχε ἀποδοθεῖ στὸν μεγάλο Βοιωτὸ γλύπτη Κάλαμι. Ἒργο ἀντιπροσωπευτικὸ τῆς μεγάλης γλυπτικῆς παράδοσης τῆς Αἲγινας, ἡ ὁποία εἶχε ἀναπτύξει δικό της ἐργαστήρι ἢδη ἀπὸ τὴν πρώιμη ἀρχαικὴ ἐποχή ( Δαιδαλικὸς ρυθμός) ποὺ ἀνέδειξε σημαντικοὺς καλλιτέχνες ὃπως τὸν ΟΝΑΤΑ,ΜΙΚΩΝΑ, ΣΜΙΛΙ κ.ἂ. Ἡ μαρμάρινη Σφίγγα βρέθηκε στὶς ἀνασκαφὲς τῆς Κολώνας ἀπὸ τὸν Γερμανὸ ἀρχαιολόγο Adolf Furtwangler, στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα. Χάλκινο ἀντίγραφο τῆς Σφίγγας ἒχει τοποθετηθεῖ στὸν τάφο τοῦ άρχαιολόγου στὸ Α’ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν.

Ὁ Adolf Furtwängler (1853 – 1907) γεννήθηκε στὶς 30 Ἰουνίου 1853 στὸ Φράιμπουργκ (Freiburg) τῆς Γερμανίας. Πατέρας του ἦταν ὁ Wilhelm Furtwängler, φιλόλογος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ διευθυντὴς Γυμνασίου. Σπούδασε στὰ πανεπιστήμια τοῦ Φράιμπουργκ, τῆς Λειψίας καὶ τοῦ Μονάχου, καὶ ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ στὸ Χάινριχ Μπροῦν τὸ 1874.

Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα μὲ ὑποτροφία καὶ ἒλαβε μέρος σὲ ἀνασκαφὲς στὶς Μυκῆνες, στὴν ἀρχαία Ὁλυμπία καὶ στὴν Αἲγινα. Τὸ 1894 ἒγινε καθηγητὴς κλασικῆς ἀρχαιολογίας στὸ Μόναχο καὶ ταυτόχρονα διευθυντὴς τοῦ Μουσείου τῶν ἐκμαγείων κλασικῶν γλυπτῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1896 διετέλεσε διευθυντὴς τῆς ἀρχαιολογικῆς συλλογῆς τοῦ Μονάχου. Θεωρεῖται ἓνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Γερμανοὺς ἀρχαιολόγους. Δημοσίευσε σημαντικὲς μελέτες περὶ τῆς ἑλληνικῆς γλυπτικῆς καὶ ἀγγειογραφίας. Μὲ τὸ ἒργο του ἒθεσε τὰ θεμέλια τῆς σύγχρονης ἀξιολόγησης ἒργων τέχνης καὶ ἒρευνας. Τὸ ἒργο του Meisterwerke der griechischen Plastik ἀποτελεῖ βασικὸ ἒργο γιὰ τὴν συλλογὴ τῶν ἑλληνικῶν ἒργων τέχνης ἀκόμα καὶ σήμερα, ἐνῶ ἒχει μεταφραστεῖ καὶ κυκλοφορήσει σὲ πολλὲς γλῶσσες.

Ἀπεβίωσε στὶς 10 Ὀκτωβρίου 1907 στὴν Ἀθήνα καὶ τάφηκε στὸ Α’ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν.

Ὁ τάφος τοῦ Γερμανοῦ ἀρχαιολόγου Adolf Furtwängler μὲ τὸ χάλκινο ἀντίγραφο τῆς Σφίγγας, στὸ Α’ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν.

Τὸ ἒργο του Adolf Furtwängler  «Meisterwerke der griechischen Plastik», μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ἢ νὰ τὸ διαβάσετε, στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Χαϊδελβέργης  
Μόλις ἀνοίξει ἡ σελίδα, κλὶκ στὴν εἰκόνα.

 

Οἱ πληροφορίες πάρθηκαν ἀπὸ:  
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply