Λυσίνη καὶ Ἕρπης -Herpes, φυσικὴ ἀντιμετώπισις

(Visited 664 times, 1 visits today)
One thought on “Λυσίνη καὶ Ἕρπης -Herpes, φυσικὴ ἀντιμετώπισις

  1. Γιὰ τὸν τύπο Ι, ἀλάτι. Εἶναι ἀπλὸ καὶ ἀποτελεσματικό.

    Ἐφαρμόζεται πάνω στὴν πάσχουσα περιοχή μὲ τὰ πρῶτα σημάδια ἐμφανίσεως καὶ 2-3 φορὲς ἡμερησίως. Καταπιέζει τὴν δημιουργία τοῦ ἐξογκώματος (δυσκολεύοντας καὶ τὴν μετάδοση), ποὺ χάνεται μέσα σὲ 3-4 ἡμέρες. Ἡ χρήση ἄλατος σταδιακὰ ἐξασθενεῖ τὸν ἰό σὲ κάθε ἐπανεμφάνιση.

    Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ μέθοδος ἔχει ἐφαρμοσθεῖ μὲ ἐπιτυχία γιὰ τὸν τύπο Ι.

Leave a Reply