Ἀφοῦ «σ’ ἀρέσουν τ᾿ ἀψηλά καὶ τὰ χλιδάτα»…

Ἐν Ὀλύμπῳ -ἂν καταφέρῃς νὰ βρεθῆς ποτέ κατὰ κορφὴ μεριά-, δὲν τρῶνε ἐκεῖ μήτε φιλὲ μινιὸν ὤ σὼς ντὲ Μαντερά, μήτε τὸ κέτερινγκ σοῦ φέρνει τσίζμπέργκερ.
Βολέψου μὲ ἕνα ὡραῖον κορμπήφ καὶ τρία τέσσερα τυράκια μὲ τὴν γελαδερὴν γελάδα.
Ἄλλως, ἀφοῦ «σ’ ἀρέσουν τ᾿ ἀψηλά καὶ τὰ χλιδάτα», ὑπάρχει καὶ τὸ ῥούφγκάρντεν τοῦ ΤΙΤΑΝΙΑ…

Φρεάντλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply