Ἑλλὰς Ἑλλήνων Κοπριτῶν.

Ἑλλὰς Ἑλλήνων Κοπριτῶν.Κηφῆνες, μιζαδόροι, ψεῦτες,
ξεκωλῆθρες, χαβαλέδες,
νταλαβεριτζῆδες, κλέφτες,
νταβατζῆδες καὶ λακέδες.

Τεμπελόσκυλα, ἀεριτζῆδες,
κομπιναδόροι καὶ κοπανατζῆδες,
χασοῦρες, φιόγκοι, ματσαράγκες,
μόρτηδες καὶ κωλομάγκες.

Λύκοι, πρόβατα, ἀρουραῖοι,
κότες καὶ νοικοκυραῖοι,
στοῦρνοι, φίδια, σκυλολόι,
ὅλοι εἶναι ἀπὸ σόι!

Ἐρινύες Τίσις

Ἀπὸ τὴ συλλογὴ «Ποιήματα 1999-2013», Ἐκδόσεις «Τὰ Ἑλληνικά μου»

φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply