Ἡ νέα μορφὴ ἀντιστάσεως λέγεται ….ΠΑΥΣΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ!!!

Ένα νέο είδος αντιδράσεως – αντιστάσεως των πολιτών προς το κράτος είναι η λεγόμενη φοροαντίσταση.
Αυτή εκδηλώνεται πλέον και από πολίτες που έχουν ακόμη την δυνατότητα συνέπειας προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ειδικότερα από όσους δεν ενδιαφέρονται ουδόλως για την φορολογική τους ή όχι, ενημερότητα.

Μορφές της είναι, η οργανωμένη και μελετημένη φοροδιαφυγή, η μη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και άλλους κρατικούς φορείς, η συμφωνία με τον πωλητή σε κάθε αγορά για μη έκδοση απόδειξης ή έκδοση για ποσό υποπολλαπλάσιο του κανονικού κ.τ.λ.
Αποτέλεσμα της είναι από αρχές του 2014 να αυξάνουν μηνιαία κατά 1 δις( !! ) οι ανείσπρακτες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο.
Εφ’ όσον το επίσημο κράτος δια στόματος υπουργών και λοιπών δημοσίων φορέων παραδέχεται ότι υπερφορολογεί, κλέβοντας στην ουσία, πως απαιτεί από τους πολίτες του συνέπεια, ειλικρίνεια και νομιμότητα;;
Κι επειδή οι Έλληνες ούτε είναι, αλλά ούτε και θα γίνουν ποτέ, Γερμανοί, απλά ανταποδίδουν και μάλιστα με μεγάλη τους ευχαρίστηση, τα ίσα.

Ἀπόστολος Ἀθανασάκης

φωτογραφία

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply