Δυστυχῶς… ἧταν ἀργά!!!

Δυστυχῶς ἔφθασα ἀργά…

Τὰ νέα συνεστραμένα καλώδια τῆς ΔΕΗ μπορεῖ νὰ εἶναι ὀπτικὰ καλλίτερα καὶ νὰ μᾶς παρέχουν μεγαλυτέρα ἀσφάλεια…
Τὸ ἀρνητικὸ εἶναι πὼς πολλὰ μικρὰ πουλάκια εὑρίσκουν τραγικὸ θάνατο, ὅπως ὁ μικρὸς σπουργίτης στὴν φωτογραφία…
Ἄν ἐμπλεχθῇ τὸ πόδι τους ἀνάμεσα στὰ καλώδια, μένουν ἐκεῖ  κρεμασμένα γιὰ ἡμέρες, μέχρι νὰ πεθάνουν ἀπὸ τὴν πείνα…

Κωνσταντῖνος Καπουργᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply