Σάος! Ἡ κορυφὴ – φεγγάρι τῶν Καβείρων

 Σάος! Ἡ κορυφὴ – φεγγάρι τῶν Καβείρων  Εἶναι ἄγριο τὸ τοπίο στὸ βόρειο τμῆμα τῆς Σαμοθράκης· ὑψώνονται οἱ ὀρεινοὶ ὄγκοι μὲ τὰ βαθειὰ φαράγγια ποὺ μέσα τους κατεβαίνει βρυχῶντας, ἀκράτητο τὸ νερό. Καὶ τὸ Σάος, ποὺ μοιάζει μὲ πυραμίδα ἀπὸ τραχιὰ πέτρα, νὰ ρίχνῃ τὴν βαρειὰ σκιά του.

   Ἡ κορυφὴ αὐτὴ εἶναι τὸ σημεῖο ποὺ ἐπέλεξε ὁ Ποσειδῶν*, νὰ σταθῇ νὰ παρακολουθήσῃ τὴν ἐξέλιξη τῶν μαχῶν στὸν Τρωϊκὸ Πόλεμο. 
Σάος! Ἡ ψηλότερη κορυφὴ τοῦ Αἰγαίου.

«…οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων·
καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
ὑψοῦ ἐπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης
Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη,
φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν.
ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἐξ ἁλὸς ἕζετ᾽ ἰών, ἐλέαιρε δ᾽ Ἀχαιοὺς
Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα…»
ΙΛΙΑΔΟΣ – ΡΑΨΩΔΙΑ Ν΄, (στίχοι 10-16)

Ἀπόδοση ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ
«…Τὸ νόησεν ὁ Ποσειδῶν, ποὺ ἐκάθονταν κι ἐθῶρα
τὴν μάχην ἀπ’ τὴν κορυφὴν τῆς δασωμένης Σάμου
τῆς Θράκης, ὄθεν φαίνονταν τ’ ὄρος τῆς Ἴδης ὅλο
καὶ τ’ ἄρμενα τῶν Ἀχαιῶν καὶ ἡ πόλις τοῦ Πριάμου.
Ἐκεῖ, μέσ’ ἀπ’ τὴν θάλασσαν, ἀνέβη κι ἐκαθόνταν
καὶ πόνον διὰ τοὺς Ἀχαιούς, ποὺ ἐσύντριβαν οἱ Τρῶες,
μέσα ἡ ψυχή του αἰσθάνετο καὶ πάθος πρὸς τὸν Δία…»

     Ἡ πλούσια φύση τῆς Σαμοθράκης ὀφείλει τὴν ὕπαρξή της στὸ ὄρος Σάος.
Εἶναι ὁ ζωοδότης τῆς βλαστήσεως μὲ τὰ νερὰ τῶν ποταμῶν καὶ τῶν χειμάρρων ποὺ τρέχουν ἀπὸ τὴν κορυφή του τὸ «Φεγγάρι», στὰ 1.650, μέχρι τὴν θάλασσα.

     Στὸ νησὶ ἔχει ὀριοθετηθεῖ προστατευόμενη περιοχή, μὲ κωδικὸ «ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ – SPA: GR 1110004» τοῦ δικτύου NATURA 2000, ποὺ περιλαμβάνει τὸν κεντρικὸ ὀρεινὸ ὄγκο του.

* κατὰ ἄλλους ὁ Ζεύς

Φωτογραφία ἀπὸ Ἔθνος, Ἔνθετα, Ταξίδι, Σαμοθράκη, 24/7/2011

Θράκη

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply