Ὁ σταδιοδείκτης τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ

Ὁ σταδιοδείκτης τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ

Ἡ Ἐγνατία Ὁδός ἀκολουθῶντας μετὰ τὴν Ἀμφίπολη τοὺς βορείους πρόποδες τοῦ Παγγαίου, μὲ κατεύθυνση τοὺς Φιλίππους, διέσχιζε τὴν περιοχὴ τοῦ ἀκμαίου ἀρχαίου οἰκισμοῦ Καλαμπακίου. Ἡ περίφημη αὐτὴ ρωμαϊκὴ ὁδὸς «Via Egnatia», μεγάλη καὶ λιθόστρωτη συνέδεε τὴν Ρώμη μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ ἦταν ἔργο τοῦ Ρωμαίου ἀνθύπατου Γναίου Ἐγνατίου στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰ. π.Χ.

Ἡ Ἐγνατία Ὀδὸς δὲν ὑπῆρξε – βεβαίως – ὁ πρῶτος δρόμος, ὁ ὁποῖος διαμορφώθηκε στὴν περιοχή. Ὁ Θουκυδίδης μνημονεύει ὁδὸ ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, μέσῳ τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας, γιὰ τὴ Θέρμη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ γιὰ τὸ ἰλλυρικὸ Δυρράχιο.

Στὴν εἰκόνα βλέπουμε μαρμάρινη ἐνεπίγραφη ἀμφίγραφη στήλη. Βρέθηκε στὸ Καλαμπάκι.
Τέλη 3ου ἀρχὲς 2ου π.Χ. αἰ.
Α΄ ὄψη: ΕΚ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΙ ΤΡΙΑ/ΚΟΝΤΑ
Β΄ ὄψη: ΕΞ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΔΙΟΙ /***

Ἡ ἀναφερόμενη στὸ σταδιοδείκτη ἀπόσταση τῶν 30 σταδίων (5400 – 5700 μ.) ἀπὸ τοὺς Φιλίππους, βεβαιώνει ὅτι ὁ σταδιοδείκτης εἶχε στηθεῖ στὸν ἀρχαῖο οἰκισμὸ τοῦ Καλαμπακίου. Ἡ ἀνεύρεσις στὴν ἴδια περιοχὴ καὶ ἑνὸς μιλλιοδείκτη τῆς ρωμαϊκῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ μαρτυρᾶ ὅτι ὁ ἀρχαῖος οἰκισμὸς στὸ Καλαμπάκι τῆς Δράμας ἦταν σημαντικὸς σταθμὸς τοῦ ὁδικοῦ δικτύου Μακεδόνων καὶ Ρωμαίων.

Στὴν περιοχὴ τοῦ Καλαμπακίου, τὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα μᾶς φανερώνουν ὁτι ὑπῆρξε κατοίκηση ἀπὸ τὴν Νεολιθικὴ ἐποχή (οἰκισμοί «Καλαμπᾶκ –Τεπὲ» καὶ «Συκιά»).
Στὴν νεώτερη ἱστορία, στὸ Καλαμπάκι ἐγκατεστάθησαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν Θρᾶκες, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπὸ πόλεις, κωμοπόλεις καὶ χωριὰ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας. Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἐγκατεστάθησαν Μικρασιᾶτες καὶ Πόντιοι.

Ὁ σταδιοδείκτης βρίσκεται στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Δράμας.
Φωτογραφία © Χλόη
Γιὰ τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Δράμας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ κι  ἐδῶ. 

Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν σταδιοδείκτη εἶναι ἀπὸ τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Δράμας.
Λοιπὲς πληροφορίες:
ΒΑΣΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ἡ Ἱστορία τῆς Δράμας.
Α. Farrington, Ἡ Ἀνατολικὴ Μακεδονία κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ καὶ Ρωμαϊκὴ Περίοδο.
καὶ ἐδῶ. ὅπου μπορεῖτε νὰ διαβάσετε γιὰ τὸ Καλαμπάκι.

Χλόη

Ἀπὸ Ἀνιχνευτές

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply