Ἄνοιξε τό ΕΣΠΑ;

Ἄνοιξε τό ΕΣΠΑ;

Ἄνοιξε τὸ ΕΣΠΑ!!!!!
Νεοφυὴ Ἐπιχειρηματικότητα βάπτισαν ἔναν ἀπὸ τοὺς βραχίονές του μὲ 100% ἐπιδότηση.

Βγάζεις τὰ ματάκια σου νὰ διαβάσῃς τὴν χιλιάδα καὶ βᾶλε ἀπὸ κωδικοὺς δραστηριότητος.
Ἀνακαλύπτεις ὅτι στὴν Νεοφυὴ Ἐπιχειρηματικότητα ἐπιδοτοῦνται τὰ ἔπιπλα, ἡ διαμόρφωσις χώρου, τὸ ΤΕΒΕ, τὰ ἐνοίκια!

Τὰ ξαναδιαβάζεις ἀπὸ τὴν ἀρχή, 330 σελίδες, γιατὶ νομίζεις ὅτι κάνουν πουλάκια τὰ ματάκια σου καὶ πέφτεις στὰ πιὸ ὡραία.
Ἐπιδοτεῖται λέει τὸ Πυρηνικὸ Ἐργοστασιο (!), καὶ ἡ κατασκευὴ ὀρυχείου(!) καὶ ἡ κατασκευὴ ὀπτικῶν ἰνῶν(!) ἀπὸ 30 ἕως… 60 χιλιάδες εὑρῶ (!!!) ἀλλά… τὸ 60% αὐτοῦ νὰ εἶναι τὰ ἔπιπλα, τὰ ἐνοίκια, ἡ διαμόρφωσις τῶν γραφείων, τὸ ΤΕΒΕ, ἡ κινητὴ τηλεφωνία, ἃ ναί, τὸ πιὸ σημαντικό, Καὶ Ἕνας Ὑπάλληλος!!!

Πᾶς παρακάτω καὶ ἀρχίζεις νὰ ζῇς μέσα στὸ «MATRIX».
Ἐπιδοτεῖται λέει:

α) ἡ «παραγωγὴ κολλύβων γιὰ μεταλλικοὺς δίσκους»
β) καὶ ἡ παραγωγὴ λουκουμάδων
γ) καὶ ἡ παραγωγὴ σφολιάτας….στριφτῆς
δ) καὶ οἱ ὑπηρεσίες περιποιήσεως νυχιῶν
ἔ) καὶ οἱ ὑπηρεσίες καθαρισμοῦ βόθρων…
…ἀλλὰ τὸ 60% τῶν 60 χιλιάδω εὑρῶ πρέπει νὰ εἶναι τὰ ἔπιπλα, τὰ ἐνοίκια, ἡ διαμόρφωσις τῶν γραφείων, τὸ ΤΕΒΕ, ἡ κινητῆ τηλεφωνία, ἃ ναί, τὸ πιὸ σημαντικό, Καὶ Ἕνας Ὑπάλληλος!

Καταπίνεις τὴν ξινίλα ποὺ σοῦ ἦλθε στὸ στόμα ἀπὸ τὸ ΜΑΤΡΙΧ, πᾶς παρακάτω καὶ πέφτεις… στὴν «Μελῳδία τῆς Εὐτυχίας»!
Ἐπιδοτοῦνται, λέει:

στ) οἱ ὑπηρεσίες σκηνοθέτου,
ζ) καὶ σεναριογράφου,
ἡ) καὶ ἠθοποιοῦ
θ) καὶ οἱ ὑπηρεσίες ἀποκλειστικῆς νοσοκόμας…
…ἀλλὰ τὸ 60% τῶν 60 χιλιάδω εὑρῶ πρέπει νὰ εἶναι τὰ ἔπιπλα, τὰ ἐνοίκια, ἡ διαμόρφωσι τῶν γραφείων, τὸ ΤΕΒΕ, ἡ κινητὴ τηλεφωνία, ἃ ναί, τὸ πιὸ σημαντικό, Καὶ Ἕνας Ὑπάλληλος!

Καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ καραγκιοζλίκι οἱ οἰκονομολόγοι φωστῆρες, γνήσια παιδιὰ τοῦ τρισμεγίστου Βαρουφάκη, ὑπουργοί, ὑφυπουργοί, γενικοὶ γραμματεῖς καὶ σύμβουλοι ΣΥΡΙΖΑῖοι τὸ ὀνόμασαν Νεοφυὴ Ἐπιχειρηματικότητα…

Μιχάλης Σιδέρης

εἰκόνα

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply