Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Για όσους ψάχνουν τον χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος επί κατοχής, που …δήθεν πήραν οι Γερμανοί…
Πάλι ένας …«περιούσιος» είχε βάλει χέρι στον χρυσό.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!15

Μερικά «σφηνάκια» ιστορίας που η Εθνική Τράπεζα φρόντισε να διασώσει για λογαριασμό μας.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!1Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!16Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!10Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!9Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!7Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!8Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!6Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!5Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!4Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!14Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!3Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!13Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!12Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!2 Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!11

  Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *