Ἀλλαγὴ σεισμογενοῦς δραστηριότητος

Παλιὰ ἡ περιοχὴ ἔδινε πολὺ δυνατοὺς σεισμοὺς ἀνὰ 50-70 χρόνια.
Τὰ τελευταία, τὰ πιὸ πρόσφατα, ἀνὰ 3-6 χρόνια.

Ἀλλαγὴ σεισμογενοῦς δραστηριότητος

DATE ZONE MAGNITUDE (Mw) MOON PHASE
2016-04-16 ECUADOR 7.8 Quarter Moon
2010-08-12 ECUADOR 7.1 Waxing Crescent Moon
2007-11-16 ECUADOR 6.8 Quarter Moon
1998-08-04 ECUADOR 7.2 Waxing Gibbous Moon
1987-03-06 ECUADOR 6.8 Quarter Moon
1949-08-05 ECUADOR 6.7 Waxing Gibbous Moon
1906-01-31 ECUADOR 8.8 (estimated) Quarter Moon
1868-08-16 ECUADOR 7.7 (estimated) Unknown
1868-08-15 ECUADOR 8.0 (estimated) Unknown
1797-02-04 ECUADOR 8.3 (estimated)

Τὸ Χρήσιμον

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *