Ἀλλαγὴ σεισμογενοῦς δραστηριότητος

Παλιὰ ἡ περιοχὴ ἔδινε πολὺ δυνατοὺς σεισμοὺς ἀνὰ 50-70 χρόνια.
Τὰ τελευταία, τὰ πιὸ πρόσφατα, ἀνὰ 3-6 χρόνια.

Ἀλλαγὴ σεισμογενοῦς δραστηριότητος

DATE ZONE MAGNITUDE (Mw) MOON PHASE
2016-04-16 ECUADOR 7.8 Quarter Moon
2010-08-12 ECUADOR 7.1 Waxing Crescent Moon
2007-11-16 ECUADOR 6.8 Quarter Moon
1998-08-04 ECUADOR 7.2 Waxing Gibbous Moon
1987-03-06 ECUADOR 6.8 Quarter Moon
1949-08-05 ECUADOR 6.7 Waxing Gibbous Moon
1906-01-31 ECUADOR 8.8 (estimated) Quarter Moon
1868-08-16 ECUADOR 7.7 (estimated) Unknown
1868-08-15 ECUADOR 8.0 (estimated) Unknown
1797-02-04 ECUADOR 8.3 (estimated)

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply