Ἀποκτοῦμε θαλάσσιες ἐξέδρες γεωτρήσεως πετρελαίου;

Θαλάσσιες ἐξέδρες γεωτρήσεως νομίζως εἶναι αὐτές.

Ἀποκτοῦμε θαλάσσιες ἐξέδρες γεωτρήσεως πετρελαίου;2

Πρὶν φθάσουμε στὴν Ἐλευσίνα, στὸν δρόμο πρὸς Ἀθῆνα, δεξιά.

Κάτι περιμένουν λογικά… 

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply