Ῥῶσσοι μετουσιώνουν στοιχεῖα

Ῥῶσσοι μετουσιώνουν στοιχεῖα«Ῥῶσσοι ἐπιστήμονες παράγουν σοκαριστικὴ τεχνολογία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ μετατρέπῃ ὁποιοδήποτε στοιχεῖο σὲ κάποιο ἄλλο…»

Πρὶν λίγες ἡμέρες, Ῥῶσσοι ἐπιστήμονες ἀνεκοίνωσαν ὅτι παρήγαγαν μὲ ἐπιτυχία, τεχνολογία μέσῳ τῆς ὁποίας μποροῦν νὰ ἀλλάζουν τὰ πρωτόνια τῶν ἀτόμων ἑνὸς φυσικοῦ στοιχείου καὶ ἔτσι τὸ στοιχεῖον, αὐτομάτως, παύει νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἦταν καὶ μετατρέπεται σὲ ἕνα ἄλλο!

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ τὴν μεγαλυτέρα ἴσως ἐπιστημονικὴ ἀνακάλυψη στὴν ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος (!!!) κάνοντας πραγματικότητα τὸ  ὄνειρο τῶν ἀλχημιστῶν, ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ μετατρέψουν τὸ μολῦβι σὲ χρυσό!….

https://www.youtube.com/watch?v=7JqptxGi-BQ

Russian Scientists Produce A SHOCKING Technology That Can Transmute Any Element Into Another!

Τριάρχης Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ῥῶσσοι μετουσιώνουν στοιχεῖα

 1. Εἷναι ἐνδιαφέρον ὅτι ἐνῷ τό ἄρθρο βασισμένο προφανῶς στὴν ἀγγλική μᾶλλον ἀδόκιμη, μετάφραση τῆς βιντεοανακοίνωσης μιλᾶ γιὰ μετατροπή ἀπὸ ἕνα στοιχεῖο σε ἄλλο, ὁ ἐκφωνητής, μιλᾶ ἀποκλειστικά γιὰ εὔκολη παραγωγή ἰσοτόπων του ἴδιου στοιχείου (στήν ἀνακοίνωση παρότι δὲν ξέρω τὴν γλῶσσα ἀκούγεται σαφέστατα σὲ κάθε φράση ἡ Ἑλληνική λέξη ἰσότοπο, ποὺ παραλείπει ὁ μεταφραστής). Καὶ δὲν ἔχει σχέση ἀκόμη μὲ ἀλλαγή ἀτόμου ἤ ἀλχημεία.
  Ἡ δημιουργία .η μετατροπή ἀπὸ ἰσότοπο σὲ ἰσότοπο γίνεται ἤδη, ὅμως μὲ μεγάλες καὶ ἀκριβές διατάξεις. Συνεπῶς μιὰ καινοτομία στὴν παραγωγὴ εἶναι πάντα ἀναμενόμενη.
  Πχ. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει καὶ στὴν παραγωγή πεπτιδίων, ὅπου μάλιστα πρωτοπορεῖ παγκοσμίως, η Ἑταιρεία τοῦ καθηγητοῦ Μπάρλου στὴν Πάτρα μέ ἐξαιρετικὴ συμπίεση τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου γιά 1 “κιλο” πεπτίδιο.
  Τό ἴδιο ἀναμένται νὰ συμβῇ στὴν παραγωγὴ “νευρώνων” ἄς ποῦμε ἐκλαϊκευτικά, ὥστε ἀπὸ πχ 5 χρόνια τό εκατοστό νὰ πέσῃ σὲ κάτι μῆνες, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν ἐπιδιόρθωση παραπληγικῶν βλαβῶν.
  Φυσικά ἄν κατάφεραν νὰ επιταχύνουν τὶς διαδικασίες στὰ ἰσότοπα, σημαντική θὰ εἶναι καὶ ἡ επίπτωση στὶς λεγόμενες ἀμυντικές, βιομηχανίες!
  Ἴδωμεν!

  • Ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις καὶ πληροφορίες μᾶς καταγράφεις.
   Τὸ video δὲν …τόλμησα νὰ τὸ παρακολουθήσω, λόγῳ …κενοῦ γλωσσικοῦ. Συνεπῶς εἶναι πράγματι, (ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ φυσικὰ κάποια διαφορετικὴ «ἀντίληψις» ἐννοιῶν) πολὺ σημαντικὴ ἡ παρατήρησίς σου. Ἐπὶ πλέον θὰ πρέπη νὰ προσθέσουμε πὼς ἡ παρουσίασις ἦταν ἐκτὸς ῥωσσικοῦ ἐδάφους καὶ οἱ πληροφορίες, κατὰ πῶς φαντάζομαι (γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἴσως) ἀρκετὰ περιορισμένες.
   Ἴδωμεν.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *