Κυκλώματα λαθρομεταναστεύσεως, καΜΜένοι ὑπουργοὶ καὶ …«Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ί» δάκτυλοι!

Τὸ παρακάτω κείμενον, ἂν καὶ μεγάλο, εἶναι ὁλίγον …ἐκρηκτικό, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη καὶ μόλις τὸ 10% αὐτοῦ νὰ ἀληθεύῃ, ἀποκαλύπτει τὸ πόσο καλὰ ἐξαπλωμένοι εἶναι οἱ ἱστοὶ τῶν ὑπανθρώπων, ποὺ λυμαίνονται τὶς ἐλευθερίες μας, τὶς περιουσίες μας καὶ τελικῶς τὴν χώρα. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ «βιομηχανία δουλεμπορίου» ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὅποια κέρδη ποὺ ἀφήνει στοὺς μετέχοντες, ἐξυπηρετεῖ καὶ τὸ πρόγραμμα «νέον ἀνθρώπινον εἶδος» τῶν …«ἐπικυριάρχων».

Ἀμέτρητοι οἱ πρόθυμοι, ποὺ γιὰ μερικὰ εὐρώπουλα δὲν ῥωτοῦν, παρὰ μόνον σπεύδουν νὰ ἐξυπηρετήσουν τὶς ἐντολές.

Κυκλώματα λαθρομεταναστεύσεως, καΜΜένοι ὑπουργοὶ καὶ ...«Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ί» δάκτυλοι!1 Κυκλώματα λαθρομεταναστεύσεως, καΜΜένοι ὑπουργοὶ καὶ ...«Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ί» δάκτυλοι!2

πηγὴ καὶ πηγὴ

Κυκλώματα δουλεμπορίας, διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται, δροῦν ἀνενόχλητα, ἐφ΄ὅσον  ὅλα τά, σωστὰ τοποθετημένα, πρόσωπα-κλειδιά, στὴν ἱεραρχία τῆς δημοσίου διοικήσεως, ἔχουν τὶς …κατάλληλες θέσεις γιὰ νὰ διευκολύνουν τὸ δουλεμπόριον ἔναντι σοβαρῶν ἀνταλλαγμάτων.
Ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο., ὅλων τῶν ἐθνικοτήτων, σὰν …ἐπιδημία, ἐμφανίζονται ἀπὸ τὸ πουθενά, ἀναλαμβάνοντας νὰ …ἐπιλύσουν τὰ προβλήματα ποὺ γεννῶνται, μὲ τὴν κατάληψιν τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου, ἀπὸ ἐκατομμύρια θύματα, δεκάδων φυλῶν καὶ γλωσσικῶν ἰδιωμάτων.
Ἔνας νέος «πύργος τῆς Βαβέλ», μὲ πρόσχημα τὴν «ἐπίλυσιν τοῦ δημογραφικοῦ», τὴν «ἀνθρωπιστικὴ κρίσιν» καὶ τὸ «προσφυγικὸ κύμα», δομεῖται κυριολεκτικῶς ἐπὶ εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν, εἰς βάρος τῶν γηγενῶν Εὐρωπαίων καὶ μὲ γνώμονα τὸ κέρδος αὐτῶν ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὰ θύματά τους.
Τὸ μεγάλο κέρδος στόχος.
Φθηνὰ ἐργατικά, δοῦλοι ἀμέτρητοι, πρόθυμοι γλεῖφτες στὶς οὐρὲς γιὰ μερικὰ χιλιάρικα, ἢ ἀκόμη κι ἐκατοστάρικα, φιμωμένοι πληθυσμοὶ γηγενῶν, «εὐρωπαϊκὸ ὄραμα», γιὰ μίαν Εὐρώπη τῶν δούλων καὶ τῶν ἀπολύτως ἐλεγχομένων.

Συσσίτια, ἐπιδόματα, κάρτες ἀνεργίας, «ἐλευθέρα πρόσβασις σὲ συστήματα ὑγείας», αὔξησις φορολογίας, πολιτικὴ ὀρθότης.
Ὅποιος δὲν εἶναι μαζύ τους εἶναι ἐχθρός τους καὶ τελικῶς θῦμα τους.

Ἡ …δικαιοσύνη σφυρίζει ἀδιάφορα…
Τὸ …«νομικὸν πλαίσιον» προστατεύει τὰ συμφέροντα τῶν δουλεμπόρων…
Τὰ δημόσια ταμεῖα ἀδειάζουν…
Οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ  Εὐρωπαῖοι, αὐξάνουν τὰ δεσμὰ τῆς ὑποτελείας των…
…καὶ οἱ ἐγκέφαλοι αὐτῶν τῶν μεθοδεύσεων παραμένουν ἐκτὸς στοχεύσεως, ἐφ΄ ὅσον φταίει ἡ Τουρκία, ἡ Γερμανία, ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» καὶ οὐδέποτε ἡ βιτρίνα τῶν Rothschild ὁ Soros, οἱ τραπεζῖτες καὶ οἱ σχεδιασμοὶ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.

Ἀπὸ ὅλα ἔχουμε.
Ὑπουργοὺς – βιτρίνες…
Δικαστὲς  καὶ εἰσαγγελεῖς σὲ ἄλλον …τόπο καὶ χρόνο…
Δημοσιογράφους – πράκτορες…
…καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή…

Κάπου ἐκεῖ καὶ  ὁ …«Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.Σ.» κι «ἀμόλυντος» ντάλιος μὲ τὸ «παγκόσμιον κίνημα τῶν ῥομᾶ» καὶ τὸν Στηροκλέα.
Μὲ ξεπερνοῦν… Ἱδίως τώρα ποὺ ἔμαθα πὼς οἱ ῥομᾶ, γενικῶς κι ὁπουδήποτε, ἀκοῦν ντάλιος καὶ κυττοῦν τὶς …τσέπες τους, ἐφ΄ ὅσον, κατ’   αὐτούς, ἔχουν χάσει πολὺ χρῆμα ἐξ  αἰτίας του.
Καί, κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν εἶναι οἱ μόνοι.

Κυκλώματα λαθρομεταναστεύσεως, καΜΜένοι ὑπουργοὶ καὶ ...«Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ί» δάκτυλοι!3

Ξέρετε…
Δὲν μὲ νοιάζει τόσο τὸ χρῆμα ποὺ ἔφαγαν…
Οὔτε ἡ ἀσύδοτος ἀσυλία των…
Οὔτε ἀκόμη καὶ τὰ νομομαγειρεύματά τους, ποὺ φαίνονται νὰ μᾶς …ἀκινητοποιοῦν γιὰ τὸν ἐπόμενον αἰῶνα…
Μὲ νοιάζει  καὶ μὲ κόφτει καὶ μὲ πονᾶ καὶ μὲ καίει τὸ ὄ,τι γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ ξεγέλασαν καὶ ἐξηπάτησαν ἐκατομμύρια συμπολῖτες μας, κερδίζοντας πιστώσεις χρόνου μοιράζοντες τσουβάλια μὲ ἐλπίδες.
Αὐτὲς τὶς ἐλπίδες, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα, μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες, κάθε φορὰ ποὺ ἐπιλέγουμε, ὡς λαός, νὰ τὶς υἱοθετήσουμε, καταλήγουμε μόνον στὸ νὰ βιώσουμε τὸ ἀκόμη μεγαλύτερο σκοτάδι.
Δῆλα δή, στὴν πραγματικότητα, δίδουμε ἐμεῖς τὶς πιστώσεις χρόνου ποὺ χρειάζονται τὰ καθάρματα, γιὰ νὰ μᾶς μεγαλώνουν τὸ βάρος τῶν δεσμῶν μας.
Δῆλα δή… Συντελοῦμε κι ἐμεῖς, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, στὸ νὰ μποροῦν ὅλα αὐτὰ τὰ κατακάθια νὰ μᾶς μεταχειρίζονται ὡς σκουπίδια τους.

Φιλονόη

Υ.Γ. Θά προλάβουμε μήπως νά λάβουμε μερικές ἀπαντήσεις ἐπί τῶν παραπάνω καταγγελιῶν ἀπό τούς σημερινούς φερομένους ὡς κυβερνῆτες μας; Ἤ πάλι …σφυρίγματα θά ἀκούσουμε;

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply