Νά σέ χώσουν μέσα γιά μίαν …ὑπερβασούλα;

Νά σέ χώσουν μέσα γιά μίαν ...ὑπερβασούλα; Καὶ ὁ Ἀλ δὲν πῆγε μέσα ἐπειδὴ καθάριζε κόσμο (μά νά εἶναι βρώμικοι;),
ἔπαιρνε προστασία (προφυλακτικὸ πάντα),
προωθοῦσε γυναῖκες (στὸ τραγοῦδι φυσικά!)

καὶ πουλοῦσε καὶ παράνομα ποτὰ (ἃ τὸν π@ύστη).
Γιὰ φορολογικοὺς λόγους μπῆκε μέσα.

Νὰ σὲ χώσουν μέσα γιὰ ἕνα over εἶναι ὑπερβολικό, ὅπως καὶ νὰ τὸ δῇ κάποιος.
#freealcapone

Ῥῆνος Ἐλευθέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Νά σέ χώσουν μέσα γιά μίαν …ὑπερβασούλα;

Leave a Reply