Κλείσιμο ἢ συγχώνευσις ἔρχεται γιά τήν τράπεζα Ἀττικῆς;

Όπως ίσως μάθατε από τις ανακοινώσεις στα ΜΜΕ η τράπεζα Αττικής απέκτησε στις 20 Σεπτεμβρίου νέα διοίκηση.
Αυτό που ξεχάσθηκε όμως να ειπωθεί είναι ότι στην γενική συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου απεφασίσθη από 64 μετόχους, που εκπροσωπούσαν το 79,15% των μετόχων, να μην απαλαγούν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα απερχόμενα μέλη της προηγούμενης διοικήσεως για το διάστημα από 27.6.2016 μέχρι 6.9.2016.
Η σχετική απόφαση παρεπέμφθη για την πρώτη επομένη γενική τακτική συνέλευση. 

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 20.9.2016

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 20.9.2016

Η σχετική ανακοίνωση, με δεδομένη την μεγάλη πλειοψηφία για την λήψη της αποφάσεως, δείχνει εμφανώς ότι κάτι περίεργο συνέβη από 27.6.2016 έως και 6.9.2016, που πρέπει ίσως να διερευνηθεί με άνεση χρόνου.

Είναι τουλάχιστο περίεργο το παριστάμενο 79,15% να μην επιλέξει να απαλλάξει την προηγουμένη διοίκηση και να αποφασίσει να έχει σε εκκρεμότητα την σχετική ευθύνη της, με δεδομένο μάλιστα ότι αναλαμβάνει εντελώς νέα διοίκηση, χωρίς να έχουν δημοσιευθεί ενδιάμεσα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία.
Οι αποφάσεις της νέας διοικήσεως σίγουρα θα επηρεάσουν αποφασιστικά την ανακοίνωση των στοιχείων του τρίτου τριμήνου.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι μεμπτό θα μπορούσε να έχει συμβεί στο μικρό αυτό διάστημα.
Στομ τύπο διαβάσαμε διάφορα, αλλά χωρίς κάποια σχετική τεκμηρίωση.
Υποπτευόμαστε πάντως ότι μάλλον χάθηκε κάποια προθεσμία για διορθωτικές ενέργειες, που είχε ίσως δοθεί «άτυπα» στην προηγουμένη διοίκηση, που δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις.
Για να διερευνήσουμε με βάση επιστημονικό τρόπο το τι συμβαίνει, ανατρέξαμε στα δημοσιευμένα στοιχεία με ημερομηνία 31.3.2016 και βρήκαμε αυτό τον ενδιαφέροντα πίνακα.
ΣΤΙΣ 31.3.2016 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΧΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ELA 940 EKATΟΜΜΥΡΙΑ EYΡΩ

ΣΤΙΣ 31.3.2016 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΧΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ELA 940 EKATΟΜΜΥΡΙΑ EYΡΩ

 

Στις 31.3.2016 η τράπεζα είχε συνολική έκθεση στον ELA αξίας 940 εκατομμύρια ευρώ και για να εξασφαλίσει αυτή την δανειοδότηση από την ΤτΕ δέσμευσε με ενέχυρο δάνεια της αξίας 1,73 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Τα δάνεια για να γίνουν δεκτά ως ενέχυρο θα πρέπει τότε να ήταν ενήμερα.
Η ενεχυρίαση έγινε στο 61,24% της ονομαστικής τους αξίας.
Με βάση τα ληφθέντα 940 εκατομμύρια ευρώ, απέμεναν στην τράπεζα προς λήψη άλλα 129 εκατομμύρια ευρώ.
Αν το ποσό αυτό εξαντλείτο, θα έπρεπε να δεσμευθούν επιπλέον ενήμερα δάνεια.
Το σύνολο των δανείων, μετά από προβλέψεις την ίδια περίοδο, ήταν 2,82 δισεκατομμύρια ευρώ.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2,82 ΔΙΣΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2,82 ΔΙΣΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

 

Με ποσοστό εξασφαλίσεως 61,24% η τράπεζα θα μπορούσε συνολικά να λάβει χρηματοδότηση από τον ELA αξίας 1,72 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Είχε ήδη λάβει 940 εκατομμύρια ευρώ, άρα στην καλλιτέρα των περιπτώσεων θα μπορούσε να λάβει ακόμα 780 εκατομμύρια ευρώ και στην συνέχεια δεν θα είχε άλλα δάνεια να ενεχυριάσει και θα ευρίσκετο σε αδιέξοδο.
Προέκυψε μήπως μείωση καταθέσεων μεγαλύτερη από 780 εκατομμυρίων ευρώ ως τις 6.9.2016;
(Πρώτο πιθανό ενδεχόμενο)
Την ίδια περίπτωση η τράπεζα Αττικής εμφάνιζε στα βιβλία της και 372,49 εκατομμύρια ευρώ από ενδεχομένη υποχρέωση από έκδοση εγγυητικών επιστολών.
Η υποχρέωση αυτή εμφανίζεται σε λογαριασμούς τάξεως και ενεργοποιείται, αν καταπέσουν οι εγγυητικές επιστολές για οποιονδήποτε λόγο.
Ένας παρόμοιος λόγος θα μπορούσε να είναι η χρεωκοπία προσώπου υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή.
Προέκυψε ή θα προκύψει κάποια χρεωκοπία σημαντικού πελάτου της με εγγυητικές επιστολές;
(Δεύτερο ενδεχόμενο)
Θα μπορούσε να προκύψει ακόμα και από κίνδυνο χρεωκοπίας του ιδίου του εκδότου της εγγυητικής επιστολής, δηλαδή της τραπέζης.
(Τρίτο ενδεχόμενο)
Αν λοιπόν στις 31.3.2016 υπήρχε κίνδυνος χρεωκοπίας ή παρομοίας καταστάσεως, πχ αφαίρεση τραπεζικής αδείας, η συνολική ζημία από το γεγονός θα μπορούσε να φθάσει τουλάχιστον στο 1,31 δισεκατομμύριο ευρώ (= 0,94+0, 372).
Το σύνολο του ενεργητικού της τραπέζης την αντίστοιχη περίοδο ήταν 3, 7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οπότε θα απέμενε για αποζημίωση καταθετών και λοιπών πιστωτών το ποσό των 2,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 2,09 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των καταθετών.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Δυστυχώς όμως αυτή είναι μία πλασματική λογιστική εικόνα, καθώς στο ενεργητικό εμφανίζεται στον λογαριασμό αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις το ποσό των 389, 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το κονδύλι αυτό δεν είναι πραγματικό χρήμα και δεν μπορεί να διανεμηθεί σε εξόφληση πραγματικής υποχρεὠσεως.
Σε περίπτωση πτωχεύσεως της τραπέζης Αττικής με στοιχεία 31.3.2016 , θα εξαφανιζόταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της τραπέζης, ποσού 681 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύπτοντο οριακά οι καταθέτες της (3,7-1,31-ο,389=2, 001<2,ο9), με ενδεχόμενο κούρεμα κάποιων κατά 8,9 εκατομμύρια ευρώ.
Εννοείται ότι αυτό θα συνέβαινε μόνον, αν επιτυγχάνετο να πουληθούν άμεσα, χωρίς έκπτωση στις τιμές τους, τα πάγια της τραπέζης και οι επενδύσεις της σε ακίνητα συνολικής αξίας 88 εκατομμύρια ευρώ.
Προφανώς δεν μπορούμε να μαντέψουμε την συνολική σημερινή κατάσταση της τραπέζης και τι θα κάνει η νέα διοίκησή της για να την θωρακίσει από μελλοντικούς κινδύνους.
Από την παραπάνω εικόνα όμως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τράπεζα στο μέλλον δεν μπορεί να σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα, όπως έγινε με την Αγροτική τράπεζα, χωρίς κάποιος να καλύψει το 1,31 δισεκατομμύριο ευρώ.
Το δημόσιο δεν μπορεί να το κάνει, γιατί του λείπουν τα χρήματα.
Δεν συμφέρει κάποιαν συστημική τράπεζα να αναλάβει χρέος σε ELA ή να πληρώσει σήμερα το ποσό του 1,31 δισεκατομμυρίου ευρώ, για να πάρει τις καταθέσεις της τραπέζης Αττικής, που θα είναι υποχρέωση για την συστημική τράπεζα.
Αναγκαστικά η τράπεζα Αττικής , σε περίπτωση μελλοντικού προβλήματος, θα συγχωνευθεί πλήρως με κάποια συστημική τράπεζα, που θα έχει απαραίτητα η ίδια μικρή υποχρέωση από δανεισμό μέσω του ELA, λίγα σχετικά δάνεια και συγχρόνως, λόγο δανείων προς καταθέσεις, μικρότερο του 134% (=2,82/2,09).
Ποιά θα μπορούσε να είναι αυτή;
Nομίζουμε ότι η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί, αν ψάχναμε ανάμεσα στους προηγουμένους εργοδότες του κου Πανταλάκη…
Οι καταθέτες πάντως θα ήταν καλλίτερα προστατευμένοι, αν η ΤτΕ όριζε επίτροπο στην τράπεζα Αττικής και δεν επέτρεπε την εκλογή διοικήσεως με τον τρόπο, που αυτή έγινε.
Δεν μπορεί κάποιος να ξεχάσει το έργο του κου Πανταλάκη στην θέση του προέδρου της Αγροτικής, πριν την κλείσει και την πουλήσει στον όμιλο της τραπέζης Πειραιώς.
Αφού δεν επέτυχε τότε να σώσει την Αγροτική τράπεζα, θα σώσει σήμερα τηντράπεζα Αττικής;
Ποιούς νομίζετε ότι κοροιδεύετε;
Oι καταθέτες έχουν πονηρέψει και γνωρίζουν ότι ο ίδιος πρόλαβε να «σώσει» μόνον τα δικά του χρήματα, βγάζοντάς τα έγκαιρα στο εξωτερικό.
Σήμερα πάντως με τα capital controls ούτε αυτό δεν θα μπορούσε να κάνει, οπότε χρειαζόμαστε άλλον τραπεζίτη και άλλη συνταγή «σωτηρίας»…
(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply