Δημοσία Ἐπιχείρησις Ἠλεκτρισμοῦ

Πόσο ἐλεεινοί καί τρισάθλιοι….

Ἦλθε ὁ λογαριασμὸς τῆς ΔΕΗ στὸ μαγαζί….
Κατανάλωσις ῥεύματος 71,60 €.
Δημοτικὰ τέλη, ΕΡΤ κλπ 219.42€.
Πληρωτέο ποσὸν …300,00 €!!!

Δημοσία Ἐπιχείρησις Ἠλεκτρισμοῦ

Σήμερα μὲ ἔκαναν οἱ κύριοι τῆς ΔΕΗ πολὺ θρῆσκο…
Τὸ τὶ καντήλια «κατέβασα» δὲν τὸ φαντάζεσθε….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 226 times, 1 visits today)
Leave a Reply