Ξεκινοῦν τὰ …χιλιόμετρα!!!

Ξεκινοῦν τὰ ...χιλιόμετρα!!!«Τὶς ἡμέρες αὐτὲς διανύουμε τὰ τελευταία δύσκολα μέτρα, ἑνὸς πολὺ δύσκολου μαραθωνίου.»

Ἀλέξης Τσίπρας

Αὐτός δέν συμφώνησε τοὐλάχιστον γιά μία δεκατία πρωτογενῆ πλεονάσματα 3.5%;
Τελειώνουν τὰ μέτρα. Ξεκινοῦν τά χιλιόμετρα;

Ἀλέξανδρος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply