Ὑπάρχει μία καὶ μόνη λῦσις γιὰ τὸ Κυπριακό!!!

Λοιπόν…
Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε νὰ συζητᾶμε γιὰ λύση, ἄς ξεκινήσουμε μὲ τὴν …Ἄνευ  Ὅρων καὶ Περιορισμῶν ἀπόδοση τῆς Ἀμμοχώστου (ποὺ παρέδωσε στοὺς Τούρκους ὁ Ἀβέρωφ-γιὰ νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε.!!!!!!!!!!!!!!!), καθὼς καὶ τῆς γύρω, κατεχομένης περιοχῆς!!!

Ὑπάρχει μία καὶ μόνη λῦσις γιὰ τὸ Κυπριακό!!!

Καὶ μετὰ ξεκινᾶμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὸ πῶς θὰ διατηρηθῆ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία, στὸ σημερινό της θεσμικὸ πλαίσιο, μὲ προβλέψεις γιὰ τοὺς Τουρκοκυπρίους…
..καὶ τὴν κατάργηση τῆς γραμμῆς Ἀττίλα, προσχωρώντας σὲ ἕνα ἑνιαῖο κράτος.

Διότι δὲν ὑπάρχει κάτι ἄλλο νὰ συζητήσουμε…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply