Δικά τους παιδιά…

Περιοδικὸ τοῦ 1992 (λέει 21η Ἀπριλίου – 25 χρόνια =1992)

Δικά τους παιδιά...

Ποιά κυρία εἶναι στήν φωτογραφία;;;
Μὰ ἡ …«ἐθνική μας «κουμμούνα»», ἡ Γαρούφω….
…κατὰ κόσμον Γαρυφαλλιὰ (Λιάνα) Κανέλλη!!!

Ναί, ναί… Αὐτή…
Ἡ φωτογραφία δὲν γνωρίζω ποιᾶς χρονολογίας εἶναι, ἀλλὰ ξέρω σίγουρα ὅτι εἶναι πρὶν τὴν Μεταπολίτευση, ποὺ τὴν πῆρε κοντά του ὁ δεξιὸς Καραμανλῆς.

Οἱ Χουντικοὶ τὴν ἀποκαλοῦσαν «τὸ δικό μας παιδί» (ναί, ὅπως τὸ ἀκοῦτε!!! καὶ οἱ χουντικοὶ ἤξεραν ποιὰ ἦσαν τὰ «δικά τους παιδιά»!!!!)

Μετὰ ἔγινε ΚΟΔΗΣΟ, γιὰ νὰ καταλήξῃ νὰ σηκώνῃ τὴν «Παντιέρα Ῥόσσα» στὸν Περισσό…

Ῥὲ τὶ πολιτικὰ ταξείδια μπορεῖ νὰ κάνῃ κάποιος στὴν ζωή του…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply