Στὰ βήματα τῆς λατρείας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

Στὰ βήματα τῆς λατρείας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

Ἀστέριος Τσίντσιφος…
Νομισματολόγος…
Ἁπλῶς ἐξαιρετικός!

Ὁ Ἀστέριος γνωρίζει σὲ βάθος τὸ θέμα…
Ἐμεῖς τὸ ἀγνοοῦμε…

Φιλονόη

(Visited 510 times, 1 visits today)
Leave a Reply