Χρηματοδοτήσεις ἐπὶ χρηματοδοτήσεων γιὰ τοὺς «ἐπαναστάτες» τῆς Συρίας!!!

Εἶναι πολλά  τά λεφτά Ἄρη;;;

Φυλλάδα, χρηματοδουμένη ἀπὸ τὴν Βρεταννικὴ Κυβέρνηση, προσέφερε σὲ δημοσιογράφο 17.000 $ τὸ μῆνα, γιὰ νὰ παράγῃ προπαγάνδα γιὰ τοὺς Συρίους «ἐπαναστάτες».

Ἐπίσης, πρόσφτη ἔρευνα τοῦ Γκάρντιαν ἀπεκάλυψε ὅτι τὸ Τμῆμα γιὰ τὶς συγκρούσεις καὶ τὴν σταθερότητα τοῦ Βρεταννικοῦ Ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, μυστικὰ ἔσπρωξε περίπου τρία (3) ἑκατομμύρια $ γιὰ προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν «ἐπαναστατών» στὴν Συρία, μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως!!!

British Govt-Funded Outlet Offered Journalist $17,000 a Month to Produce Propaganda for Syrian Rebels
Emails reveal that a popular source for mainstream Western media is a U.K.-backed propaganda outlet.

A recent investigation by the Guardian revealed that the British Foreign Office Conflict and Stability Fund has secretly pumped at least £2.4 million (over $3 million U.S.) into pro-rebel propaganda outfits based out of Istanbul.

alternet.org

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply