Βόμβες ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου στὴν Συρία ἀπὸ τὶς Η.Π.Α.!!!

Ἔῤῥιξαν βόμβες ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου σὲ στόσους τοῦ ISIS στὴν Συρία, οἱ Ἀμερικανοί, παρὰ τὰ ὅσα ἀντιθέτως ἰσχυρίζονται ἔως τώρα!!!

The US Central Command (CENTCOM) confirmed that it had used depleted uranium (DU) ammunition in Syria in strikes against the Islamic State radical group (outlawed in Russia).

“I can confirm the use of depleted uranium,” US Central Command (CENTCOM) spokesman Maj. Josh Jacques told TASS. “The combination of Armored Piercing Incendiary (DU) rounds mixed with High Explosive Incendiary rounds was used to ensure a higher probability of destruction of the truck fleet ISIS was using to transport its illicit oil.”

tass.com

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply