Διαφορετικὴ μεταχείρισις ἀσθενῶν σὲ «μικρὲς ἐφημερίες»…

Οἱ «ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις» φέρνουν στὶς «μικρὲς ἐφημερίες» τῶν κρατικῶν νοσοκομείων, ἀσθενεῖς μὲ μολυσματικὲς ἀσθένειες (AIDS κλπ), γιὰ νὰ κάνουν ἡμερήσιες νοσηλίες (αἱμοκαθάρσεις κλπ), μὲ ἀπόλυτο σειρὰ προτειραιτότητος, ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀσθενεῖς.

Ἐξηγῶ.
Ἕνα νοσοκομεῖο ἔχει μικρὲς ἐφημερίες, στὶς ὁποῖες δὲν εἰσάγονται ἐξωτερικοί, χρόνιοι ἀσθενεῖς, γιὰ ἡμερησία νοσηλεία, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς μονίμως νοσηλευομένους ἐκεῖ, διότι ἐφημερεύουν μόνον ὁρισμένες κλινικές.

Τὸ ἴδιο νοσοκομεῖο ἔχει καὶ γενικὲς ἐφημερίες, οἱ ὁποῖες, συνήθως, ἀρχίζουν ἀπὸ τὶς 13:00 καὶ μετά, ὅπου, σὲ ὁρισμένες μονάδες, ὁπως ὁ τεχνητὸς νεφρός, κλείνεις τηλεφωνικὰ τὴν συνάντηση, γιὰ νὰ νοσηλευθῇς, διότι οἱ βάρδιες καὶ οἱ ὦρες διαρκείας τῆς νοσηλείας εἶναι ἀπολύτως συγκεκριμένες.

 Πρὸ ἡμερῶν λοιπόν, ἡ Μ.Κ.Ο. «Πράξις», ἔφερε ἕναν λαθρομετανάστη μὲ AIDS, νὰ κάνῃ αἱμοκάθαρση στὸν τεχνητὸ νεφρὸ τοῦ Σισμανογλείου, κατ’ ἀπόλυτο προτεραιότητα καὶ ἐκτὸς γενικῆς ἐφημερίας, ὅτα οἱ Ἕλληνες ἀνασφάλιστοι καὶ ἄποροι νεφροπαθεῖς, περιφέρονται ἀπὸ νοσοκομεῖο σὲ νοσοκομεῖο, στὶς γενικὲς ἐφημερίες (περιφερόμενοι ὀνομάζονται ἀπὸ τὸ σύστημα) καί, πολλὲς φορές, περιμένουν ἔως τὴν νύκτα, γιὰ τὸ πότε θὰ ὑπάρξη ἐλευθέρα καρέκλα, γιὰ νὰ κάνουν τὴν σωσιβία αἱμοκάθαρση.

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

εἰκόνα

 

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply