Ψευδεπίγραφα προσχήματα καταργήσεως μετρητῶν…

Σύμφωνα με ανακοίνωση του €υρ(αι)ωπαϊκού Κεντρικού Τραπεζίτη, μόνο το 2ο εξάμηνο του 2016 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία πάνω απο 353.000 πλαστά τραπεζογραμματία των 50 €υρώ.

Ως εκ τούτου, η Γερμανοσιωνιστική Καγκελαρία γνωστοποιεί σε όλες τις ευρωαποικίες ό,τι: Aπ’την 4η Απριλίου 2017 το κατοχικό 50άρικο αντικαθίσταται με νεωτέρα έκδοση κατοχικού τραπεζογραμματίου, καθώς ξεπέρασε κατά πολύ το προσδοκώμενο όριο ασφαλούς κυκλοφορίας του.

Κατ’εξαίρεση για την ευρω-αποικία της GRαικυλίας υπάρχει ειδική διάταξη, καθώς οι τοπικοί Γκάουλαϊτερ φρόντισαν για την σχεδόν ολοκληρωτική κατάργηση του ρευστού, επιβάλλοντας την υποχρεωτική χρήση του αΰλου, πλαστικού χρήματος στους €υρωσκαπανείς. Οπότε και η μορφή του κατοχικού ζυγού εις το οποίο υπακούουν και μάχονται για την παραμονή τους, έχει για αυτούς ΕΙΚΟΝΙΚΗ αξία.

Ῥῆγος Νικόλαος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply