Ζήτω ὁ ἀμερικανικὸς …«ἀνθρωπιΖμός»!!!

Καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνθαρρυντικό,
τὸ ὅτι ἡ USA τῶν carpet bombings σὲ Dresden καὶ Tokyo,
μὲ 135.000 καὶ 200.000 νεκροὺς ἀμάχους ἀντίστοιχα….

τῶν «Little Boy» καὶ «Fat Man» σὲ Χιροσίμα καὶ Ναγκασάκι
μὲ 247.000 καὶ 80.000 νεκροὺς ἀμάχους ἀντίστοιχα

τοῦ agent orange σὲ Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ,
μὲ 4.000.0000 νεκρούς,

καὶ πιὸ παλαιά,
τῶν 100.000.000 νεκρῶν Ἰνδιάνων,

καὶ συνολικά,
τῶν 100.000.000 νεκρῶν (πλὴν Ἰνδιάνων) τῆς ἁπανταχοῦ παρεμβατικότητος,
ἤδη μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς Idlib καὶ τοὺς 58 νεκροὺς ἀμάχους,
εὐαισθητοποιοῦνται πλέον μὲ τὰ «Ὅπλα Μαζικῆς Καταστροφῆς».

Κάτι ἀρχίζει νὰ ἀλλάζῃ.
Τό αἰσθάνεσθε κι ἐσεῖς;;;

Εὐχαριστοῦμε Ἀμερική.

Ἀλληλούια….

Πολυζωΐδης Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply