Αὐτοὶ ποὺ νοιάζονται…

Αὐτοὶ ποὺ νοιάζονται...Ἐκεῖνοι ποὺ νοιάζονται γιὰ ἐσέναν μποροῦν νὰ ἀκούσουν ὅλα ὅσα αἰσθάνεσαι καὶ νοιώθεις, ἀκόμη κι ὅταν σιωπᾷς…!!!

Ὄμορφο βράδυ…

Χαμῆλος Μίμης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply