Ἐρασιτεχνισμὸς καὶ λάθη τῶν Τούρκων

Τότε 20η Ἰουλίου 1974…..
Τώρα 20η Ἰουλίου 2017….. 43 χρόνια μετά….!!!

Ἐρασιτεχνισμὸς καὶ λάθη τῶν Τούρκων2

Τότε, οἱ Τοῦρκοι κάνουν ἀπο(βί)βαση στὸ Πεντεμίλι…
Ἀνενόχλητοι τὶς πρῶτες ὧρες, μὲ μόνο τους μέλημα νὰ …μὴν βρέξουν τὰ πόδια τους, βγαίνοντας ἀπὸ τὰ ἀποβατικά…

Παρατηροῦμε ὅμως ὅτι ὁ ἐρασιτεχνισμὸς τῶν Τούρκων, τὸ πρωΐ τῆς 20ης Ἰουλίου 1974, ξεπέρασε κάθε ὅριο…

Ἐρασιτεχνισμὸς καὶ λάθη τῶν Τούρκων

Λόγῳ λάθους ἀναγνωρίσεως τοῦ σημείου «στίγματος» (μπέρδεψαν τὴν νῆσο τῶν Ἐχιδνῶν μὲ τὴν βραχονησίδα Καλαμούλια), ἡ ἀποβατικὴ δύναμις κατηθύνετο πρὸς τὸν χῶρο ὅπου δέσποζε τὸ στρατόπεδο τοῦ 251 ΤΠ… 

Μία ἀκτή, γεμάτη κοφτερὲς πέτρες, ποὺ σὲ οὐδεμία περίπτωση ἦταν κατάλληλος γιὰ ἀπόβαση…

Τὴν τελευταία στιγμὴ ἀντελήφθησαν οἱ Τοῦρκοι τὸ λάθος τους καὶ ὁδήγησαν τὰ ἀποβατικά, στὴν ἥρεμη παραλία στὸ Πεντεμίλι, ὅπου κι ἀπεβιβάσθησαν!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply