Χρονικὰ (κι ἀνιστόρητα) ἄλματα…

Τέτοια ἅλματα στὸν χρόνο δὲν ἔχουν γίνῃ οὔτε σὲ …ταινία τοῦ Σπῆλμπεργκ!!!

Ἀπὸ τὶς 15 Ἰουλίου φθάνουμε, μὲ ἕνα …σάλτο, στὴν ἀπώλεια τοῦ 36% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Γῆς καὶ τῆς κατοχῆς της ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Δέν μεσολάβησε κάτι…..;;;;;;;;;;

Ὑπῆρξε ἕνα προδοτικό Πραξικόπημα – ὅπως ἐξελίχθη – καί τίποτα ἄλλο;
Μέχρι τίς 19 Αὐγούστου δέν ὑπῆρξε κάτι ἄλλο;;;
Δηλαδή… Δύο γεγονότα ὑπῆρξαν μόνον κατά τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν 35 ἡμέρῶν;
Ἕνα Πραξικόπημα καί μία ἀπώλεια ἐδάφους;
Οὔτε πρωταγωνιστές, οὔτε κομπάρσοι;
Τίποτα;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply