Κατάντια στὴν …Κατάνη (Ἰταλία)!!!

Ἰταλία, Κατάνη.

Εἰσάγεις τὸν Τρίτο Κόσμο, γίνεσαι Τρίτος Κόσμος:
Ἀφρικανοὶ μετανάστες στὴν Κατάνη:

Italy,Catania.
Import the Third World, become the Third World:
African migrants in Catania

Παπανικολάου Σωτήρης

 

 

(Visited 161 times, 1 visits today)
Leave a Reply