Λέμε «Ὄχι» στοὺς σοσιαλοφασίστες!!!

Ὁ Βόλος εἶναι μία μᾶλλον μικρὴ πόλις, ποὺ σπανίως ἔχει κυκλοφοριακὸ πρόβλημα.

Καθημερινὰ κάνω μίαν διαδρομή, ἀπὸ τὸ σπίτι στὸ γραφεῖο, συνήθως 7-8 λεπτῶν, ποὺ ἐχθὲς μοῦ ἐκόστισε 25 λεπτὰ περίπου.

Δὲν ἀντιλαμβανόμουν τὸν λόγο, ὥσπου ἔφθασα στὸ σημεῖο μποτιλιαρίσματος γιὰ νὰ πληροφορηθῶ  ὅτι ἡ κεντρικὴ ὁδὸς Ἰάσονος, ποὺ διασκίζει τὸν Βόλο σὲ κατεύθυνση δυτικὰ – ἀνατολικὰ ἦταν κλειστή….

Ἐρώτησα τὸν λόγο καὶ μοῦ εἶπε, ὁ καλοσυνάτος τροχονόμος, ὅτι σήμερα εἶναι ἡ πανευρωπαϊκὴ ἡμέρα χωρὶς αὐτοκίνητο.

Τὸ γαμοσταύριδι ποὺ ἔριξα ἀπαιτεῖ 200 ἡμέρες νηστεία, 10.099 γονυκλισίες καὶ 77 φορὲς ἐξομολόγηση.

Πολλοὶ νομίζουν ὅτι αὐτὲς οἱ ἡμερομηνίες καὶ αὐτὰ τὰ ἠβέντ, εἶναι προϊὸν μιᾶς ἀφελείας, μιᾶς καλῆς προθέσεως….
…ἀλλὰ ἔχω τελείως ἄλλην ἄποψη.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις κουβαλᾶ στοὺς ὤμους της τὸν κεντροευρωπαϊκὸ φεουδαλισμὸ καὶ τὸν μεσοπολεμικὸ αὐταρχισμό. Στὰ πλαίσια αὐτὰ καὶ γιὰ νὰ γαλβανίσῃ τὸ φρόνημα τῶν πληθυσμῶν τη, ἀλλὰ κι ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ ῥάλυ τῆς Νυρεμβέργης καὶ ἄλλες παρόμοιες μαζικότητες (ἡμέρα τοῦ ἡλίου 21/6, ἡμέρα τοῦ ἀγρότου… γνωστὰ αὐτὰ στοὺς φίλους) καὶ συγκεντρώσεις, ἔχει ἀνακαλύψῃ τὶς ἡμέρες χωρὶς αὐτοκίνητο, μὲ ποδήλατο, χωρὶς ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια καὶ λοιπά…

Λέμε ὄχι σὲ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις καὶ κάνουμε τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο…

Φωταγωγοῦμε τὸ σπίτι μας τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα ποὺ σβήνουν τὰ φῶτα, κανονίζουμε ἐκδρομὲς τὴν ἡμέρα χωρὶς αὐτοκίνητο καὶ ἀπαγορεύουμε τὴν ἡμέρα μὲ ποδήλατο σὲ ἐμᾶς καὶ στὰ παιδιά μας νὰ χρησιμοποιήσουμε ποδήλατο.

Μποϋκοτάρουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις τὶς νεωτερικὲς ἀσκήσεις βίας τοῦ σοσιαλιμπεραλισμοῦ….
Λέμε ὄχι στοὺς σοσιαλ-φασίστες.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply