Δισεκατομμύρια γιὰ …ὑπερόπλα!!!

Ὁ ἐπιστημονισμὸς ὡς ἀπάτη

Ἔχω μπλοκάρει τὸν κο Καργιολάκη διότι δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ στάσις του. 
Ἀλλὰ σήμερα διάβασα μέσῳ μιᾶς φίλης τοῦ μίαν πελώρια Γενετικίζουσα «ἐξήγηση» τῆς Φιλομοφυλίας. Οἰοσδήποτε ἄσχετος μὲ τὴν Βιοχημεία δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐντυπωσιασθῇ ἀπὸ τὴν λεπτομερὴ ἀνάλυση ποὺ κάνει. 
Ὅμως κάποιος καθόλου ἄσχετος σὰν ἐμέναν, βλέπει ὅτι εἶναι ἕνας Ἐπιστημονισμὸς (Scientism) πρὸς ἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀφελῶν. Ὅταν ξέρουμε θιετικα ὅτι οὐδεμία βιοχημικὴ ἀνωμαλία ὑπάρχει στοὺς Φιλομοφύλους. Ἂν κάποιος δὲν πιστεύει στὰ εὑρήματα τοῦ Φρόυντ, ἂς ψάχνῃ μίαν ζωὴ στὰ μπουκαλάκια. Δικαίωμά του. Μόνον ἔτσι παίρνει ἐπιχορηγήσεις ἐρεύνης ὥστε νὰ ἀναπτυχθοῦν φάρμακα.
Ἐὰν μιλήσῃ γιὰ (ἀθέλητα ἀσφαλῶς) λάθη τῆς οἰκογενείας, παίρνει τὸν ποῦλο.

Αὐτο θυμίζει ἕναν Στρατηγὸ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου ποὺ μοίραζε δὶσεκατομμύρια δολλαρίων σὲ ἔρευνες γιὰ νέα ὅπλα. Σὲ ἔνα Πανεπιστήμιο μαθαίνουν ὅτι θὰ τὸ ἐπισκεφθῇ τὴν ἑπομένη. Δὲν ἔχουν τίποτα νὰ τοῦ δείξουν! Ὁπότε κόβουν μίαν Ἀτμομηχανὴ ὀβελιαίως καὶ τοῦ τὴν δείχνουν. Αὐτὸς ἐντυπωσιάζεται μπροστὰ στὸ ἀλλόκοτο τεράστιο μηχάνημα!
Καὶ πείθεται ὅτι εἶναι ἕνα νέ Ὑπερόπλο!

Πᾶρτε παιδιὰ μερικὰ δισεκατομμύρια…

Λιάρος Διονύσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply