Φρενοβλαβεῖς ἐλέγχουν τήν Καταλωνία;

Águeda Bañón.

Ἡ διευθύντρια ἐπικοινωνίας τῆς κυβερνήσεως τῆς Καταλωνίας..
Ἀκτιβίστρια σὲ θέματα φύλου καὶ σεξουαλικῆς ἐλευθερίας, συνιδρυτὴς τοῦ «transgressive» blog στὴν ἐναλλακτικὴ πορνογραφία μὲ τὸ ὄνομα Girlswholikeporno, συμμετέχει στὰ workshops se lgbti καὶ πορνὸ φέστιβαλ….

Ἡ ἐπιτομὴ τῆς φρενοβλαβοῦς νεογνωστικοῦ ῥεύματος τοῦ Λυμπεραλισμοῦ ποὺ κατακλύζει τὴν δύση…

Δρακᾶτος Ὄθων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply