Γερμανική ἐντιμότης;

Ἡ Γερμανικὴ Ζῆμενς (ΒSH) μάζεψε τὴν «Πίτσος» καὶ ἔφυγε.
Ἀκριβὸ εὐρῶ καὶ ἀνύπαρκτος ἀγορά, ὁδηγοῦν σὲ κλείσιμο τὴν παραγωγή.

Εἰμαστε ὅμως συνεπεῖς «εἰς τάς πληρωμάς» μας πρὸς τὴν Γερμανικὴ κυβέρνηση καὶ λαμβάνουμε τὰ εὔσημα τοῦ Γερμανικοῦ κλπ τύπου. Καὶ ἂς μᾶς χρωστοῦν οἱ Γερμανοὶ τὶς ἐπανορθώσεις 70 χρόνια…

Ἡ ἐντιμότης ἀποζημιώνεται ἀπὸ τοὺς Γερμανούς.
Πάντα.

Κωνσταντῖνος Βέργος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply