Ἰουδαϊσμός, Σιωνισμός, Ἀντι-Σημιτισμὸς

Ἡ κριτικὴ πρὸς τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶναι Ἀντί-Σημιτική, εἶναι Ἀντί-Ῥατσιστική.

Τὶ εἶναι Ἀντί-Σημιτισμός: Ὁ Ἀντισημιτισμὸς εἶναι προκατάληψις καὶ ἔχθρα ἐναντίον τῶν Ἑβραίων.

Οἱ πιὸ δηλητηριώδεις φόρμες τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ δημιουργήθηκαν στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ῥωσσία. Περιελάμβαναν καταδιώξεις, γενοκτονίες, ἀπομονώσεις καὶ στοχοποίηση τῶν Ἑβραίων, στηριζόμενες σὲ ῥατσιστικὰ στερεότυπα καὶ περιελάμβαναν πολιτικὲς ἀποδιοπομπαίου τράγου καὶ θρησκευτικῆς καταστολῆς.

Σὲ γενικὲς γραμμές, οἱ κριτικὲς γιὰ τὸ Ἰσραὴλ δὲν ἐξαντλοῦνται ἀπὸ προκατάληψη κατὰ τῶν Ἑβραίων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση ὅτι οἱ πράξεις τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν Σιωνιστικῶν Ἱδρυμάτων εἶναι ῥατσιστικές.

Τὶ εἶναι Σιωνισμὸς (Ὁ Σιωνισμὸς εἶναι Ῥατσισμός): Ὁ Σιωνισμὸς εἶναι Πολιτικὴ Ἰδεολογία, εἶναι ἔνας τύπος τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἐθνικισμοῦ. Εἶναι τὸ σύνολο ἐκείνων τῶν ἰδεῶν ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἵδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Παλαιστίνη καὶ συνεχίζει νὰ ὁδηγῇ τὴν ἐξάπλωσή του σήμερα.

Ὁ Σιωνισμὸς ἐξυπηρετεῖ μὲ τὸ νὰ δικαιολογῇ τὸν ἀποικισμὸ τῆς Παλαιστίνης καὶ τὴν ἔξωση τῶν Παλαιστινίων μέσῳ κατασχέσεων γῆς, ἀναγκαστικῶν ἐξοριῶν καὶ σφαγῶν.

Ὁ Ἰουδαϊσμὸς εἶναι Ἰδεολογία, ὄχι Φυλή.

95% τῶν Σημιτῶν εἶναι Ἄραβες, ὄχι Ἑβραῖοι.

Ὁ Σημιτικός, σὰν Ὄρος, ἀναφέρεται σὲ Γλώσσα.

Τὸ Χρήσιμον

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply